Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2145. Odlok o spremembi Odloka o plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci, stran 7188.

  
Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 3. izredni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci 
1. člen 
V Odloku o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci (Uradni list RS, št. 77/98) se spremeni druga alineja 4. člena tako, da se glasi:
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– pozidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt.
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 68-3IZ/2016
Odranci, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost