Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci, stran 7188.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 3. izredni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 10. člen Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 50/12, 68/13, 79/13, 34/14 in 39/16), tako da se na novo glasi:
v prvem odstavku pete alineje se za besedilom »ureditev športnih in ureditev športnih in rekreacijskih površin s sočasno travniško rabo« doda besedilo:
iz priloge 2 Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
v drugem odstavku se za se »rekonstrukcije lokalnih cest« doda besedilo:
in novogradnja« ter Nekategoriziranim poljskim potem se določi namenska raba P – površine cest.
v drugem odstavku se za besedilom »enostavne in nezahtevne kmetijsko – gozdarske pomožne objekte« doda:
iz priloge 2 Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-3IZ/2016
Odranci, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost