Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2143. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena, stran 7187.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 13. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča "grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti" na naslednjem zemljišču:
– parcela št. 2405/1 k.o. 82 – KANČEVCI (ID 6571004).
2. člen 
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status "status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti".
3. člen 
Sprejem tega sklepa je podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Moravske Toplice. Na podlagi pravnomočne odločbe občinske uprave bo na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa, iz zemljiške knjige izbrisana zaznamba o javnem dobru.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-00039/2016-7
Moravske Toplice, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost