Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2142. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016, stran 7187.

  
Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016 
1. člen 
Ta sklep določa višino in vir subvencioniranja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2016.
2. člen 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se subvencionira gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti v višini 100 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, oziroma do uveljavitve nove cene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.
Subvencija cene za leto 2016 znaša:
– 0,1315 € na osebo, za gospodarsko javno infrastrukturo – zbiranje odpadkov,
– 0,5494 € na osebo, za gospodarsko javno infrastrukturo – odlaganje odpadkov.
3. člen 
Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016, na proračunski postavki 150213.
4. člen 
Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki javnemu podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, iz proračuna Občine Kranjska Gora.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35402-1/2015-2
Kranjska Gora, dne 23. junija 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost