Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2139. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, stran 7186.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US in 19/15) je Občinski svet Občine Kobarid na 15. redni seji dne 29. junija 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Nepremičnini s parc. št. 2717 k.o. Drežnica se odvzame status javnega dobra.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-33/15
Kobarid, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost