Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2135. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, stran 7182.

  
Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 14. seji dne 22. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice 
1. člen 
Besedilo 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 44/09 in spremembe – v nadaljevanju Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja);
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na področju knjižnične dejavnosti;
– ima opravljen bibliotekarski izpit;
– ima aktivno znanje slovenskega jezika;
– ima aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Svet zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2016
Jesenice, dne 23. junija 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost