Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2134. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1, stran 7181.

  
Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 14. seji dne 22. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1. člen 
Besedilo 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11 – v nadaljevanju Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Jesenice na podlagi javnega razpisa, in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja);
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– ima aktivno znanje slovenskega jezika;
– ima aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda, ki vključuje tudi koncept trženja za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2016
Jesenice, dne 23. junija 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost