Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2132. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica, stran 7177.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave maj 2016.
2. člen 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cerknica:
Storitev
Cena brez DDV
Odvajanje kom. odpadne vode
0,2309
€/m3
Čiščenje kom. odpadne vode
0,8043
€/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN
0,4690
€/m3
Odvajanje
 
Cena brez DDV
*Cena brez DDV
omrežnina
DN ≤ 20
9,2933
€/mesec
4,1990
€/mesec
omrežnina
20 < DN < 40
27,8798
€/mesec
12,5970
€/mesec
omrežnina
40 ≤ DN < 50
92,9327
€/mesec
41,9900
€/mesec
omrežnina
50 ≤ DN < 65
139,3991
€/mesec
62,9850
€/mesec
omrežnina
65 ≤ DN < 80
278,7982
€/mesec
125,9701
€/mesec
omrežnina
80 ≤ DN < 100
464,6636
€/mesec
209,9502
€/mesec
omrežnina
100 ≤ DN < 150
929,3273
€/mesec
419,9004
€/mesec
omrežnina
150 ≤ DN
1.858,6545
€/mesec
839,8008
€/mesec
Čiščenje
 
Cena brez DDV
*Cena brez DDV
omrežnina
DN ≤ 20
7,7855
€/mesec
3,9903
€/mesec
omrežnina
20 < DN < 40
23,3564
€/mesec
11,9708
€/mesec
omrežnina
40 ≤ DN < 50
77,8548
€/mesec
39,9028
€/mesec
omrežnina
50 ≤ DN < 65
116,7821
€/mesec
59,8542
€/mesec
omrežnina
65 ≤ DN < 80
233,5643
€/mesec
119,7083
€/mesec
omrežnina
80 ≤ DN < 100
389,2738
€/mesec
199,5139
€/mesec
omrežnina
100 ≤ DN < 150
778,5475
€/mesec
399,0278
€/mesec
omrežnina
150 ≤ DN
1.557,0950
€/mesec
798,0556
€/mesec
*Cena s subvencijo
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2016 naprej.
Št. 007-9/2016
Cerknica, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost