Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica, stran 7177.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 34/96, 44/07, 27/10 in 21/16), 17. in 122. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica 
1. člen 
V 8. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadih in padavinskih voda na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 12/05) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Obračunsko obdobje znaša dve koledarski leti. Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, presega 10 % potrjene cene, začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10 % zneska potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.«
2. člen 
Ostala določila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 12/05) ostajajo še naprej v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2016
Cerknica, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost