Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2128. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica, stran 7176.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica 
1. člen
V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 16/11, 94/11, 14/12 – popravek) se:
– črta lokalna cesta pod zaporedno številko 2 z naslednjo vsebino:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
2.
041010
041012
C R1 212
Unec-Planina
C 226170
1.040
3.045 Postojna
– spremeni zadnji stavek, ki se pravilno glasi: »Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Cerknica znaša 92.407 m (92,407 km)«.
3. člen 
K spremembi kategorizacije občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2016-133 (507) z dne 20. 6. 2016.
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 8. 2016.
Št. 007-4/2016
Cerknica, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost