Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2126. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 7175.

  
Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot podpisnika na strani delodajalcev,
– TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE ter
– ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE, Sekcija za gostinstvo in turizem,
in
kot podpisnik na strani delojemalcev,
– SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 17/16)
1. člen 
67. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen 
Regres za letni dopust 
1. Delavec je upravičen do regresa za letni dopust pod pogoji določenimi v zakonu, ki ureja delovna razmerja.
2. Regres se izplača najkasneje do konca junija tekočega leta.
3. Višina regresa za letni dopust je najmanj 900 EUR.
4. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka znaša regres za letni dopust za leto 2016 930 EUR. Delodajalci, ki so regres za leto 2016 že izplačali, izplačajo morebitno razliko do 31. 8. 2016. Določba prejšnjega stavka ne velja za delodajalce iz petega odstavka tega člena.
5. Delavcem, ki so upravičeni le do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pripada le sorazmerni del regresa.
6. V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta.«
2. člen 
Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Ljubljana, dne 28. junija 2016
TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 
Predsednik 
Andrej Prebil l.r.
SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE 
Predsednik 
Kristijan Lasbaher l.r.
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE 
Sekcija za gostinstvo in turizem 
Predsednik 
Igor Škrinjar l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 30. 6. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004-64 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 7/12.

AAA Zlata odličnost