Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2121. Sklep o spremembah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, stran 7163.

  
Na podlagi 1. in 3. točke 135. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in drugega odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice 
1. člen 
V Sklepu o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15; v nadaljevanju sklep) se v poglavju 3.3.1.1. Priloge 1 v tretji točki tretjega odstavka črta besedilo »na obrazcu DEN TOK, ki je sestavni del te priloge«.
2. člen 
V petem odstavku se v drugem stavku črta besedilo »na obrazcu DEN TOK«.
Zadnji stavek se črta.
3. člen 
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Za podjetja iz devetega odstavka tega poglavja banka ali DUTB polletno poroča Banki Slovenije zahtevane podatke in informacije na obrazcu DEN TOK, ki je sestavni del te priloge, in sicer v rokih za predložitev polletnih informacij iz 3. člena Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1, v nadaljevanju ITS za nadzorniško poročanje). Banka ali DUTB mora poslati obrazec DEN TOK prvič po zaključku polletja, v katerem je bil sklenjen sporazum o prestrukturiranju.«.
4. člen 
Obrazec DEN TOK, ki je sestavni del Priloge 1 sklepa, se nadomesti z novim obrazcem DEN TOK, ki je priloga tega sklepa.
5. člen 
Banka ali DUTB poroča v skladu s 3. členom tega sklepa prvič po stanju na dan 31. decembra 2016.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost