Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2114. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice, stran 7129.

  
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, šestega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena in tretje alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice 
1. člen 
V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14) se tretja alineja drugega odstavka 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»– so bile v varovalnem pasu te trsnice ali matičnega nasada odstranjene trte z bolezenskimi znamenji,«.
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-101/2016
Ljubljana, dne 22. junija 2016
EVA 2016-2330-0034
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost