Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1575. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, stran 5412.

  
Na podlagi 303. člena Energetskega zakona /EZ-1/ (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Soglasja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, določil Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15 in 61/15), določil Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14), določil Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) in določil Akta o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 56/15) distributer toplote objavlja
C E N I K 
storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje 
I. 
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, ki jih zaračunava javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o., kot distributer z lastno proizvodnjo toplote v Murski Soboti.
II. 
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Proizvod – storitev
Enota
Cena brez DDV na enoto
Prispevek za energetsko učinkovitost na enoto
Prispevek za podpore v proizvodnji električne energije v SPTE in OVE na enoto
Končna cena brez DDV na enoto
Končna cena z DDV na enoto
Variabilni del:
Dobavljena toplota
EUR/MWh
stanovanjski odjem
44,3411
0,6500
0,99045
45,9815
56,0974
ostali odjem
44,3411
0,6500
0,99045
45,9815
56,0974
Fiksni del:
Priključna moč
EUR/kW/mesec
stanovanjski odjem
1,5100
1,5100
1,8422
ostali odjem
1,5100
1,5100
1,8422
III. 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Popravek Cenika storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja št. C0-001/2016-DP-01, objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/16.
IV. 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. maja 2016 dalje.
Št. C0-009/2016-DP
Murska Sobota, april 2016
KOMUNALA javno podjetje d.o.o. 
Direktor 
Tadej Ružič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti