Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1555. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Šujica, stran 5391.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 12. redni seji dne 4. maja 2016 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Šujica 
1. člen 
Status javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi kot last Občine Dobrova - Polhov Gradec:
Parcelna številka
K.o.
Površina parcele (m2)
ID parcele
1372/3
1982 – Šujica
133
ID 4460331
1372/9
1982 – Šujica
41
ID 2025058
1373/12
1982 – Šujica
609
ID 1018334
1373/13
1982 – Šujica
21
ID 1857242
1062/5
1982 – Šujica
67
ID 6428809
1062/7
1982 – Šujica
55
ID 6428807
1062/9
1982 – Šujica
60
ID 6428841
1062/11
1982 – Šujica
53
ID 6428840
1062/13
1982 – Šujica
53
ID 6428837
1063/2
1982 – Šujica
134
ID 6428833
1063/3
1982 – Šujica
7
ID 6428835
1063/4
1982 – Šujica
10
ID 6428836
1084/6
1982 – Šujica
104
ID 6432130
1084/7
1982 – Šujica
6
ID 6432131
1084/9
1982 – Šujica
33
ID 6428832
1087/10
1982 – Šujica
17
ID 6428828
1087/12
1982 – Šujica
24
ID 6428829
1089/14
1982 – Šujica
46
ID 6428854
1089/16
1982 – Šujica
68
ID 6428857
1089/22
1982 – Šujica
162
ID 6493109
1336/8
1982 – Šujica
33
ID 1495275
1336/15
1982 – Šujica
185
ID 6428845
1336/17
1982 – Šujica
263
ID 6428848
1336/19
1982 – Šujica
30
ID 6428866
1336/21
1982 – Šujica
233
ID 6428846
1338/7
1982 – Šujica
345
ID 6428873
1338/8
1982 – Šujica
454
ID 6428875
1340/12
1982 – Šujica
101
ID 6428884
1340/14
1982 – Šujica
65
ID 6428860
1340/16
1982 – Šujica
66
ID 6428861
1340/18
1982 – Šujica
64
ID 6428864
1340/20
1982 – Šujica
62
ID 6428897
1340/22
1982 – Šujica
204
ID 6428894
1340/25
1982 – Šujica
398
ID 6428877
1340/32
1982 – Šujica
2
ID 6507310
1340/42
1982 – Šujica
223
ID 6156684
1340/44
1982 – Šujica
161
ID 6156686
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Dobrova - Polhov Gradec.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0012/2016-2
Dobrova, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti