Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1552. Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, stran 5389.

  
Na podlagi drugega odstavka 299. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje 
1. člen
V Aktu o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15 in 61/15) se v 2. členu sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na prevzemnem mestu ali neposredno za merilno regulacijsko opremo, ki omogoča meritev količin prevzema toplote in omejitev toplotne moči na nastavljeno obračunsko moč, ki je lahko enaka ali manjša od nazivne toplotne moči vgrajenih toplotnih naprav distributerja oziroma odjemalca toplote (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) v skladu z dejanskim stanjem vgrajenih toplotnih naprav oziroma projektom izvedenih del strojnih inštalacij. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi dogovorjene vrednosti s strani pooblaščene osebe proizvajalca toplote oziroma distributerja;«.
2. člen 
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Cena toplote reguliranega proizvajalca toplote je sestavljena iz:
– variabilnega dela, ki pokriva upravičene variabilne stroške proizvodnje toplote, in se distributerju ali distributerju z lastno proizvodnjo toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem, zaračunava kot cena za dobavljeno toploto v EUR/MWh, in
– fiksnega dela, ki pokriva upravičene fiksne stroške proizvodnje toplote, to je upravičene stroške za obratovanje proizvodnega sistema, in se distributerju ali distributerju z lastno proizvodnjo toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem, zaračunava kot cena za obračunsko moč v EUR/MW/leto
in ne vsebuje dodatkov, davkov, taks in trošarin na ceno toplote, ki se zaračunavajo posebej.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 23-1/2015-45/435
Maribor, dne 21. aprila 2016
EVA 2016-2430-0043
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti