Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1551. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, stran 5389.

  
Na podlagi četrtega odstavka 448. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom 
1. člen 
V Aktu o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 39/15) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(identifikacija subjektov na trgu) 
Subjekti na trgu se morajo v izmenjavi podatkov v vseh svojih vlogah, opredeljenih v harmoniziranem modelu vlog na trgu z energijo, identificirati z istim lastnim identifikatorjem.«.
2. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(ohranjanje celovitosti identifikacije entitet) 
(1) Subjekti na trgu, ki v okviru svoje določene vloge na trgu izmenjujejo podatke z drugimi subjekti na trgu, morajo pri izmenjavi podatkov zagotavljati konsistentni prenos podatkov oziroma z njimi povezanih informacij z uporabo identifikatorjev iz 7. člena. Pri tem morajo ohranjati celovitost dodeljenih identifikatorjev podatkom na celotni podatkovni poti v izmenjavi od subjekta, ki je vir teh podatkov, do končnega prejemnika teh podatkov ali informacij, ki so rezultat obdelave izvornih podatkov.
(2) Vsakemu subjektu, ki je prejemnik podatkov iz prejšnjega odstavka, mora biti omogočeno neposredno preverjanje prejetih podatkov oziroma z njimi povezanih informacij pri subjektu, ki je vir teh podatkov, kakor tudi pri vseh drugih subjektih v podatkovni izmenjavi z uporabo v posamični izmenjavi prejetega identifikatorja podatkovno-informacijskih entitet iz 7. člena.
(3) Obveza ohranitve celovitosti identifikatorja od izvora do cilja velja tudi v procesu izmenjave podatkov z izdajanjem računov odjemalcem električne energije in zemeljskega plina v elektronski in tiskani obliki.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-5/2015-21/735
Maribor, dne 21. aprila 2016
EVA 2016-2430-0042
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti