Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1543. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov, stran 5371.

  
Na podlagi petega odstavka 168. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov 
1. člen 
(vsebina) 
V Pravilniku o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov (Uradni list RS, št. 2/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(delovne izkušnje letalskih nadzornikov in nadzornikov) 
(1) Za pridobitev pooblastila za opravljanje letalskega nadzora mora imeti letalski nadzornik glede na področje dela naslednje delovne izkušnje oziroma pridobljene licence, ratinge, pooblastila, potrdila ali spričevala:
1. letalski nadzornik I:
a) na področju letalskih operacij: najmanj deset let delovnih izkušenj na letalskem področju in 1500 ur izkušenj kot član letalske posadke v komercialnem zračnem prometu, 3000 ur skupnega naleta in ima ali je imel veljavno licenco prometnega pilota;
b) na področju licenciranja letalskega osebja: najmanj pet let delovnih izkušenj na letalskem področju, ima ali je imel veljavno licenco prometnega pilota ali licenco poklicnega pilota z opravljeno teorijo za prometnega pilota, rating za instrumentalno letenje, rating za večmotorne zrakoplove, pooblastilo izpraševalca za pridobitev licenc in ratingov in najmanj 2000 ur skupnega naleta, od tega najmanj 600 ur izkušenj v vlogi inštruktorja letenja;
c) na področju plovnosti: najmanj deset let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali vzdrževanja zrakoplovov in ima ali je imel licenco, izdano v skladu z Del-66;
č) na področju navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa:
– najmanj šest let delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katerega se zahteva licenca kontrolorja zračnega prometa ali dovoljenje tehničnega osebja kontrole letenja, ali
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju nadzora navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa in uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za kontrolorja zračnega prometa;
2. letalski nadzornik II:
a) na področju letalskih operacij: najmanj tri leta delovnih izkušenj na letalskem področju in 200 ur izkušenj kot član letalske posadke pri komercialnih operacijah, 350 ur skupnega naleta in ima ali je imel licenco poklicnega pilota ali najmanj šest let delovnih izkušenj na področju letalskega nadzora letalskih operacij ali licenciranja in najmanj licenco športnega pilota ter 200 ur skupnega naleta;
b) na področju licenciranja letalskega osebja: najmanj tri leta delovnih izkušenj na letalskem področju, ima ali je imel dovoljenje poklicnega pilota, rating za instrumentalno letenje, najmanj 300 ur naleta, od tega najmanj 150 ur izkušenj v vlogi inštruktorja letenja;
c) na področju plovnosti: najmanj deset let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali vzdrževanja zrakoplovov;
č) na področju navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa:
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katerega se zahteva licenca kontrolorja zračnega prometa ali dovoljenje tehničnega osebja kontrole letenja, ali
– najmanj deset let delovnih izkušenj na delovnem mestu letalskega meteorologa – prognostika ali
– najmanj šest let delovnih izkušenj na področju nadzora navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa in uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za kontrolorja zračnega prometa ali za drugo strokovno osebje navigacijskih služb zračnega prometa;
3. letalski nadzornik III:
a) na področju letalskih operacij: najmanj eno leto delovnih izkušenj na letalskem področju in ima ali je imel letalsko licenco;
b) na področju licenciranja letalskega osebja: najmanj eno leto delovnih izkušenj na letalskem področju, ima ali je imel najmanj licenco športnega pilota in najmanj 200 ur skupnega naleta;
c) na področju plovnosti: najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali vzdrževanja zrakoplovov;
č) na področju navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa:
– najmanj dve leti delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katerega se zahteva licenca kontrolorja zračnega prometa ali dovoljenje tehničnega osebja kontrole letenja, ali
– najmanj šest let delovnih izkušenj na delovnem mestu letalskega meteorologa – prognostika ali pomočnika kontrolorja zračnega prometa ali osebja v zrakoplovnih informacijskih službah ali
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju nadzora na področju navigacijskih služb zračnega prometa in upravljanja zračnega prometa in uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za kontrolorja zračnega prometa ali za drugo strokovno osebje navigacijskih služb zračnega prometa.
(2) Za pridobitev pooblastila za opravljanje letalskega nadzora mora imeti nadzornik naslednje delovne izkušnje:
a) nadzornik I: najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
b) nadzornik II: najmanj šest let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
c) nadzornik III: najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
č) nadzornik IV: najmanj štiri leta delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor.«.
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-127/2016/22-02011413
Ljubljana, dne 11. maja 2016
EVA 2016-2430-0038
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti