Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1424. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije, stran 4787.

  
Na podlagi 47., 49., 52. in 54. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) se za 14. členom doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(prepoved interesne povezanosti članov komisij) 
(1) Predsednik in člani strokovne razpisne komisije ter komisije za odpiranje vlog ne smejo biti s prosilci interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonske zveze ali svaštva do vštetega drugega kolena, čeprav je zakonska zveza že prenehala, ali zunajzakonske skupnosti.
(2) Drugi elementi interesne povezanosti članov komisij, ki so javni uslužbenci, se presojajo v skladu s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2016
Ljubljana, dne 5. maja 2016
EVA 2016-1537-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost