Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1419. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016, stran 4779.

  
Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. aprila 2016 sprejel
L E T N I N A Č R T 
razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016 
1. člen 
Načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016 obsega:
SEDANJE STANJE
NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE
Pravna oseba/matična številka
Knjigovodska 
vrednost
Delež 
v  %
Delež za prodajo 
v  %
Poslovni delež 
za razpolaganje
Sipro, stanovanjsko podjetje d.o.o. 
Matična št. 5509777000
10.541,63
19,63
100 %
19,63 %
RRA Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o. 
Matična št. 5949823000
22.392,74
1,1978
100 %
1,1978 %
2. člen 
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0009/2016
Žalec, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost