Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1418. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016, stran 4773.

  
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. aprila 2016 sprejel
N A Č R T  R A V N A N J A 
s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016 
1. člen 
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 (Priloga 1) in
– načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 (Priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2016 (Priloga 3) in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2016 (Priloga 4).
2. člen 
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0026/2015
Žalec, dne 21. aprila 2016
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.
 

AAA Zlata odličnost