Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1406. Sklep o določitvi višine cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Sodražica, stran 4757.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 49/13, 71/14), Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 85/07, 41/09) in Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Sodražica na 10. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Sodražica 
1. člen 
Občinski svet Občine Sodražica potrdi Sklep o določitvi višine cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Sodražica in Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017, izvajalca javne službe, Snaga d.o.o., november 2015.
2. člen 
Potrjena cena storitev javne službe:
– cena storitve obdelave komunalnih odpadkov v višini 0,1112 €/kg, od tega je:
– cena javne infrastrukture 0,0438 €/kg,
– cena storitve javne službe 0,0674 €/kg,
– cena storitve obdelave bioloških odpadkov v višini 0,0667, od tega je:
– cena javne infrastrukture 0,0211 €/kg,
– cena storitve javne službe 0,0456 €/kg,
– cena storitve odlaganja, predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 0,2617 €/kg, od tega je:
– cena javne infrastrukture 0,0734 €/kg,
– cena storitve javne službe 0,1883 €/kg.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se 1. 6. 2016.
Št. 354-4/16
Sodražica, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost