Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1398. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016, stran 4751.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 120/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 8. redni seji dne 1. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016 
I. 
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2016 znaša 0,0545 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2015 do konca decembra 2015 znaša –0,5 %.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 032-20/2015
Kostanjevica na Krki, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost