Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1397. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2016, stran 4751.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) ter sklepa 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 20. 4. 2016 izdaja župan Občine Ig
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2016
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:
– parcelna številka 1462/9 k.o. 1699 Dobravica (ID 6531040)
– parcelna številka 1462/10 k.o. 1699 Dobravica (ID 6531041)
– parcelna številka 1738 k.o. 1701 Iška Loka (ID 859376).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/006/2014-15
Ig, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost