Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1392. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4746.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1; (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 13. redni seji dne 21. aprila 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Na nepremičnini, parc. št. 614/2, k.o. 829 Dravograd, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena postane zemljišče s parc. št. 614/2, k.o. 829 Dravograd, last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino, navedeno v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2014-13
Dravograd, dne 21. aprila 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost