Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Dravograd, stran 4745.

  
Na podlagi 2. in 28. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 14/15), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 13. seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Dravograd 
1. člen 
V Odloku o občinskih taksah v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 47/07 in 31/13) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Javne površine, javna mesta (zidovi objektov in vse druge površine) in javni prostor so po tem odloku vse površine v lasti Občine Dravograd.
V Občini Dravograd se, v skladu s prejšnjim členom, plačuje občinsko takso za posebno rabo:
– javnih površin v lasti občine,
– nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
– stavb v lasti občine,
in za druge zadeve, če tako določa zakon.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2016
Dravograd, dne 21. aprila 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost