Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4743.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. seji dne 18. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1305/15 k.o. 1309 – Koritno, na parcelni številki 719/5 k.o. 1279 – Artiče, na parcelni številki 1102/4 k.o. 1285 – Sela in na parcelni številki 1306/5 k.o. 1293 – Veliki Obrež.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 18. aprila 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost