Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1379. Dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016), stran 4732.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
D O P O L N I T E V    L E T N E G A  P R O G R A M A 
statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) 
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) (Uradni list RS, št. 89/15) se v Prilogi 2 »Razvojni del« v področju R3 Osnovne statistike, v poglavju R3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju R3.2.05 Zdravje, v modulu R3.2.05.01 Javno zdravje pod zaporedno številko R3.2.05.01.13 doda novo raziskovanje z naslovom Anketa o vrednotenju učinkovitosti ukrepa Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ), ki se glasi:
Slika 1
Ta dopolnitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št 960-111/2016/9
Ljubljana, dne 25. aprila 2016
EVA 2016-1522-0011
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost