Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1372. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami, stran 4730.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena, 45. člena in za izvajanje 47. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami 
1. člen 
V Pravilniku o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 48/12) se v drugem odstavku 2. člena besedilo »so vse prodajalne, razen prodajalen z živili« spremeni tako, da se glasi:
"so:
– prodajalne, specializirane za promet s kemikalijami;
– tehnične prodajalne s posebnimi prodajnimi programi, ki vključujejo specifične namenske biocidne proizvode, namenjene npr. za delovanje ali vzdrževanje teh programov;
– prodajalne s splošnimi prodajnimi programi, ki opravljajo promet z biocidnimi proizvodi, razvrščenimi kot jedko (H314, H318), namenjenimi splošnim uporabnikom, če za promet s temi proizvodi zagotavljajo posebno mesto, ločeno od živil, ki niso predpakirana ali so pakirana v porozno (papir, karton, lepenka) primarno embalažo".
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se v šesti alineji črta besedilo ", H361".
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2016
Ljubljana, dne 29. aprila 2016
EVA 2016-2711-0025
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost