Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, stran 3785.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
S tem odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (v nadaljnjem besedilu: SDOPN) objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/10, spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka objavljene v Uradnem listu RS, št. 79/12 ter tehnični popravki objavljeni v Uradnih listih RS, št. 90/10, 110/10, 105/11, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13.
2. člen 
(vsebina sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
Predvidene spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo zgolj na enote in podenote urejanja prostora z oznakami BE-001, BE-003, BE-004, BE-005, BE-006, BE-007, BE-008, BE-009, BE-010, BE-011, BE-012, BE-013, BE-014, BE-015, BE-016, BE-017, BE-018, BE-019, BR-001, BU-001, BU-002, BU-003, BU-005, BU-006, DI-001, DI-002, DI-003, DI-004, FA-001, FA-002, FA-003, FA-004, FA-005, GA-001, GA-002, GA-003, GE-001, GE-002, GE-003, GO-001, GO-002, GR-001, GR-002, GR-003, GR-004, GR-005, GR-006, HA-001, HA-002, HA-003, HA-004, HA-005, HA-006, HA-007, HA-008, HA-009, HA-010, HE-001, HE-002, HE-004, HR-001, HR-003, HR-005, HR-007, HR-008, HR-009, HR-011, HR-012, HR-013, HR-014, HR-015, HR-017, KE-01, KE-02, KE-02/92, KE-03, KE-04, KE-06, KE-07, KE-07/97, KE-09, KE-10, KE-10/90, KE-10/96, KE-11, KE-12, KE-12/43, KE-12/44, KE-12/47, KE-12/93, KE-13, KE-14, KE-21, KE-21/87, KE-21/88, KE-22, KE-22/85, KE-23, KE-30, KE-30/66, KE-34, KE-35, KE-36, KE-37, KE-37/34, KE-38, KE-38/03, KE-38/07, KE-38/28, KE-38/30, KE-38/32, KE-38/99, KE-39, KE-39/05, KE-40, KE-41, KE-44, KE-44/23, KE-44/24, KE-45, KE-45/25, KE-45/26, KE-46, KE-49, KE-50, KE-50/49, KE-51, KE-52, KE-53, KE-54, KE-55, KE-56, KE-57, KE-58, KE-59, KE-60, KE-61, KE-62, KE-63, KE-63/58, KE-66, KE-67, KE-68, KE-70, KE-71, KE-71/33, KE-71/38, KE-71/51, KE-71/52, KE-71/53, KE-71/54, KE-71/55, KE-71/63, KE-71/64, KE-72, KE-73, KE-74, KE-74/02, KE-74/04, KE-74/59, KE-74/61, KE-74/73, KE-74/74, KE-74/81, KE-74/84, KE-75, KE-75/72, KE-77, KE-77/69, KE-77/70, KE-77/71, KE-81, KE-82, KE-82/95, KO-001, KO-002, KO-003, KO-004, KO-005, KO-006, KO-007, KO-008, KO-009, KO-010, KO-011, LA-002, LA-003, LA-004, LA-005, LA-006, LI-001, LI-002, LO-001, LO-002, LO-003, MB-001, MB-002, MB-003, MB-004, MO-001, MO-002, MO-003, MO-004, MO-005, MO-006, MO-007, MU-001, MV-001, MV-002, MV-003, MV-004, MV-005, MV-006, MV-007, MV-008, MV-009, MV-010, MV-011, MV-012, O-001, O-002, O-003, OB-002, OB-003, OB-004, OB-005, OB-006, OB-006/02, OR-001, OR-002, OR-003, OR-004, OR-005, OR-006, OR-007, OR-008, OR-009, OR-010, OR-011, OR-012, OR-014, PJ-001, PJ-002, PJ-004, PJ-005, PJ-006, PJ-008, PL-001, PL-002, PL-003, PL-004, PL-005, PL-006, PL-007, PL-008, PL-010, PL-011, PL-012, PL-013, PL-014, PL-015, PL-016, PL-017, PL-018, PL-019, PL-020, PL-021, PL-022, PL-023, PL-024, PL-026, PL-027, PL-028, PL-029, PL-030, PL-031, PL-033, PL-034, PL-035, PL-036, PL-037, PL-038, PL-039, PL-040, PL-041, PL-042, PO-001, PO-002, PO-002/40, PO-002/42, PO-003, PO-005, PO-006, PO-008, PO-009, PO-011, PO-012, PO-012/35, PO-012/37, PO-013, PO-014, PO-015, PO-016, PO-017, PO-018, PO-020, PO-021, PO-022, PO-023, PO-024, PO-025, PO-026, PO-027, PO-028, PO-029, PO-030, PO-031, PO-032, PO-033, PO-034, PO-035, PO-036, PO-037, PO-038, PO-039, PO-042, PO-043, PO-046, PO-047, PO-048, PO-049, PO-050, PO-051, PO-052, PO-053, PO-054, PO-055, PO-056, PO-057, PO-058, PO-059, PO-060, PO-062, PO-063, PO-064, PO-065, PO-066, PO-067, PO-068, PO-069, PO-070, PO-071, PO-072, PO-073, PO-074, PO-075, PO-076, PO-077, PO-078, PO-079, PO-080, PO-081, PO-082, PO-083, PO-084, PO-086, PO-087, PO-088, PO-090, PO-091, PO-092, PO-093, PO-095, PO-096, PO-098, PO-099, PO-100, PO-101, PO-102, PO-103, PO-104, PO-105, PO-106, PO-107, PO-108, PO-109, PO-110, PO-111, PO-112, PO-113, PO-114, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119, PO-120, PO-121, PO-122, PO-123, PO-124, PO-125, PO-126, PO-127, PO-128, PO-129, PO-130, PO-131, PO-133, PO-134, PO-135, PO-136, PO-137, PO-138, PO-139, PO-140, PO-142, PO-143, PO-144, PO-146, PO-148, PO-149, PO-150, PO-151, PO-152, PO-154, PO-155, PO-156, PO-157, PO-158, PO-159, PO-160, PO-161, PO-162, PO-164, PO-165, PO-168, PO-175, PO-176, PO-177, PO-178, PO-179, PO-180, PO-181, PO-182, PO-183, PO-184, PO-185, PO-186, PO-187, PO-188, PO-189, PO-190, PO-194, PO-195, PR-001, PR-002, PR-003, PR-004, PR-005, PR-007, PR-008, PR-009, PR-010, PR-011, PR-012, PR-013, PR-014, PR-015, PR-016, PR-017, PR-018, PR-019, PR-020, PR-021, PR-022, PR-023, PR-024, PR-025, PR-026, PR-027, PR-028, PR-029, PR-030, PR-032, PR-033, PR-034, PR-035, PR-036, PR-038, RA-002, RA-003, RA-004, RA-005, RA-006, RA-007, RA-008, RA-009, RA-010, RA-011, RA-012, RA-013, RA-014, RA-015, RA-016, RA-017, RA-018, RA-019, RA-020, RA-021, RA-022, RK-001, RK-002, RK-003, RK-004, RK-007, RK-008, RK-010, RU-001, RU-002, SA-001, SA-002, SD-001, SD-002, SD-003, SD-004, SD-005, SL-001, SL-002, SL-003, SR-002, SR-003, ST-001, ST-002, ST-003, SU-002, SU-003, SU-005, SU-006, SU-007, SU-008, SV-001, SV-002, SV-003, SV-004, SV-005, SV-006, SV-007, SV-008, SV-009, ŠM-001, ŠM-002, ŠM-003, ŠM-004, ŠM-005, ŠM-006, VB-001, VB-002, VB-003, VU-001, VU-002, VU-003, VU-004, VU-005, VU-006, ZA-001, ZA-002, ZA-003, ZA-004, ZA-005, ŽE-001, ŽE-002, ŽE-003, ter tehnične popravke zaradi zamika zemljiško katastrskega prikaza prikazano na kartah z zaporedno št. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56 in 57 OPN Postojna v merilu 1:5.000.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
V 2. členu se v poglavju 3 »Grafični prikazi OPN obsegajo naslednje karte« za podpoglavjem »Izvedbeni del OPN« doda novo podpoglavje, ki se glasi: »Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji:
1
Prikaz podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev za SV-004
1:1.000
 
«. 
4. člen 
V 39. členu se v tretji in peti alineji prvega odstavka doda besedilo »ter omejena in nadzorovana raba«., ter se doda nova deseta alineja, ki se glasi: »Nanos – omejena in nadzorovana raba.«
5. člen 
V 44. členu se nadomestijo peti, šesti in deveti odstavek z novimi, ki se glasijo:
»(5) Na karti se pojavi naslednji zapis oznak:
– PO-001, pri čemer PO pomeni oznako naselja, 001 pomeni zaporedno številko EUP znotraj naselja.
– Oznaka podrobnejše namenske rabe, oziroma nadaljnja členitev podrobnejše namenske rabe.
(6) V primeru razdelitve EUP na podenote se pojavlja naslednji zapis:
– PO-002/41, pri čemer PO pomeni oznako naselja, 002 je zaporedna številka EUP znotraj naselja, /41 je zaporedna številka podenote.
(9) Kjer je območje enote urejanja odprtega prostora razdeljeno na podenote, se te označi s poddelilko zaporedne številke podenote posameznega tipa.
– EUP: 
KE-01
– Podenote 
KE-04/01
– KE je oznaka krajinske enote
– 04 je oznaka zaporedne številke KE
– /01 je zaporedna številka podenote.«
 
6. člen 
V 46. členu se v drugem odstavku za besedo »pogoji« doda »(PPIP)«, ter v celoti črta zadnji peti odstavek.
7. člen 
(1) V tretjem odstavku 48. člena se v celoti črta sedma, deveta in deseta alineja.
(2) V tretjem odstavku 48. člena se nadomesti sedma alineja z novo, ki se glasi: »dostopne ceste do objektov,«.
(3) V tretjem odstavku 48. člena se enajsta alineja nadomesti z novo, ki se glasi: »objekti za začasne ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za zaščito, reševanje in pomoč,«.
(4) V 48. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
» (4) Na celotnem območju občine razen na namenski rabi K1 in K2 so dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:
– avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami, pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, brvi in mostovi samo ob rekonstrukciji cest in poti,
– dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih),
– vodnogospodarske ureditve za potrebe namakanj,
– objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z zaklonišči in objekti za zaščito, reševanje in pomoč.«
8. člen 
V prvem odstavku 49. člena se doda nova alineja, ki se glasi: »– sprememba namembnosti«.
9. člen 
V 59. členu se nadomesti četrti odstavek z novim, ki se glasi: »Objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni na zemljišču, ki pripada stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.«.
10. člen 
V 73. členu se nadomesti tretji odstavek z novim, ki se glasi: »Gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in več se izvajajo na podlagi DPN. Njihova izvedba je dovoljena v skladu z določili izvedbenih prostorskih aktov za te objekte oziroma po predhodni potrditvi trase s strani Občine Postojna.«
11. člen 
V 77. členu se doda novi zadnji odstavek, ki se glasi: »Na območju občine se vzpostavlja kabelsko komunikacijsko omrežje, prikazano v kartah prikaza stanja prostora in v evidencah gospodarske javne infrastrukture, ki jih vodi Geodetska uprava RS. Pred projektiranjem in posegom v prostor je projektant oziroma investitor dolžan seznaniti upravljavca optičnega komunikacijskega omrežja o nameravanem posegu ter pridobiti natančnejše podatke o poteku optičnega voda.«.
12. člen 
V 79. členu se nadomesti četrti odstavek z novim, ki se glasi: »S prostorsko izvedbenimi pogoji se obnovo starih stavb izvaja s tradicionalnimi materiali (kamen, les, slama itd.).«
13. člen 
93. člen se v celoti črta in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.
(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
(5) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(6) Na vseh območjih poplav gradnja kleti ni dopustna. Na drugih območjih naj se pri načrtovanju objektov, ki so pod nivojem terena (garaže, kleti ipd.), obvezno preveri gibanje nivoja podtalne vode.
(7) Ne glede na določbe drugega in petega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.«
14. člen 
V 94. členu se v celoti črtajo druga, tretja in četrta alineja prvega odstavka.
15. člen 
V 94. členu se črta drugi stavek četrte alineje tretjega odstavka, ki se glasi: »Soglasje s področja obrambe ni potrebno za posege v prostor in gradnjo objektov, za katere je bilo pridobljeno pozitivno mnenje ministrstva že pri pripravi prostorskega akta za to območje.«.
16. člen 
V 94. členu se med četrto in peto alinejo tretjega odstavka dodajo nove: peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja, ki se glasijo:
– »V 4 metrskem pasu ob ograjenih območjih za potrebe obrambe ni dovoljena gradnja stavb in hortikulturne ureditve s podrastjo in drevjem.
– Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18 m, je treba v ožjem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za obrambo. Za ožji okoliš šteje oddaljenost do 1 km od navedenih območij.
– Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25 m, je treba v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za obrambo. Za širši okoliš šteje oddaljenost do 2 km od navedenih območij.
– Določba prejšnjega odstavka ne velja v širšem okolišu območij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi z namensko rabo f, ki so na vzpetinah.
– Soglasje s področja obrambe ni potrebno za posege v prostor in gradnjo objektov, za katere je bilo pridobljeno pozitivno mnenje ministrstva že pri pripravi podrobnega prostorskega akta za to območje.«
17. člen 
V 103. členu se v poglavju 2 pri namenski rabi SK – v nadomesti stavek: »Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji še spremljajoče dejavnosti: gostinstvo, turizem, trgovina, poslovne dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraževanja.« z novim, ki se glasi: »Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter javna uprava in zaščite in reševanja še spremljajoče dejavnosti: gostinstvo, turizem, trgovina, poslovne dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraževanja.«.
18. člen 
V drugem odstavku 103. členu se v razpredelnici pri namenski rabi SK – v nadomesti podpoglavje: »Ostala merila in pogoji« z novim, ki se glasi: »Ostala merila in pogoji:
– Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je dovoljeno samo vzdrževanje ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
– Dovoljeno je zasaditi živo mejo ali postaviti žično oziroma leseno ograjo. Izvedba zidov in parapetnih zidov ni dopustna.«
19. člen 
(1) V drugem odstavku 103. člena se v razpredelnici pri namenski rabi SK – k nadomesti beseda »čubo« z besedo »kukrle«.
(2) V drugem odstavku 105. člena se v razpredelnici pri namenski rabi »IP – površine za industrijo« iz poglavja »Vrste dopustnih stavb« črta besedilo: »– 2302 Energetski objekti «.
(3) V 107. členu se v poglavju 2 pri namenski rabi »ZD – druge urejene zelene površine« dopolni »Vrsta dopustnih objektov« z novo alinejo, ki se glasi: »– Dovoljena je gradnja podzemne gospodarske javne infrastrukture.«
20. člen 
V 112. členu se nadomestita drugi in tretji odstavek z novima, ki se glasita:
» (2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
K1 – najboljša kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski proizvodnji
Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Dopustne gradnje in druga dela: 
Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene: 
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, 
– vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč in pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti). 
– Dopustna je gradnja podzemnih objektov, naprav in omrežij za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. Objekti, naprave in omrežja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ne smejo bistveno zmanjšati obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, načrtovani morajo biti tako, da omogočajo lastnikom zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč, ne smejo ovirati drugih vzporednih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih ter morajo biti v lokalnem javnem interesu. 
– Dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje. 
– Dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s prilogo 3 tega odloka, vendar pod naslednjimi pogoji: 
– Postavitev objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih zemljišč. 
– Gradnja nezahtevnih ter enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov dovoljena samo v primeru, da na grajenem območju kmetije ter na območjih namenske rabe SK, A in IK ni izvedljiva. Objekti morajo biti zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih arhitekturnih vzorcev. Maksimalni tlorisni gabarit posameznega rastlinjaka je 15,0 x 5,0 m ter maksimalna višina rastlinjaka 3,0 m. Ti objekti, razen rastlinjakov, silosov, gnojišč, zbiralnikov gnojnice ali gnojevke in betonskih korit, morajo biti v celoti iz lesa; armiranobetonski so lahko samo temelji pri kozolcih in senikih. Teh objektov ni možno priključevati na javno komunalno infrastrukturo. 
– Dovoljena postavitev prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ 3 dni.
 
K2 – druga kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski proizvodnji
Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Dopustne gradnje in druga dela: 
Na območjih drugih kmetijskih zemljišč so dovoljene: 
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, 
– vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč in pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti. 
– Dopustna je gradnja podzemnih objektov, naprav in omrežij za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. Objekti, naprave in omrežja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ne smejo bistveno zmanjšati obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, načrtovani morajo biti tako, da omogočajo lastnikom zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč, ne smejo ovirati drugih vzporednih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih ter morajo biti v lokalnem javnem interesu. 
– Dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje. 
– Dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s prilogo 3 tega odloka, vendar pod naslednjimi pogoji: 
– Postavitev objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih zemljišč. 
– Gradnja nezahtevnih ter enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov dovoljena samo v primeru, da na grajenem območju kmetije ter na območjih namenske rabe SK, A in IK ni izvedljiva. Objekti morajo biti zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih arhitekturnih vzorcev. Maksimalni tlorisni gabarit posameznega rastlinjaka je 15,0 x 5,0 m ter maksimalna višina rastlinjaka 3,0 m. Ti objekti, razen rastlinjakov, silosov, gnojišč, zbiralnikov gnojnice ali gnojevke in betonskih korit, morajo biti v celoti iz lesa; armiranobetonski so lahko samo temelji pri kozolcih in senikih. Teh objektov ni možno priključevati na javno komunalno infrastrukturo. 
– Dovoljena postavitev prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ 3 dni.
 
Za območja, ki v naravi predstavljajo prometno infrastrukturo lokalnega pomena, po namenski rabi prostora pa so opredeljena kot K1 oziroma K2 se smiselno uporablja »prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in posege na območjih prometne infrastrukture«, zapisane v 108. členu.«
21. člen 
V 113. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: »Za območja, ki v naravi predstavljajo prometno infrastrukturo lokalnega pomena, po namenski rabi prostora pa so opredeljena kot G, se smiselno uporablja »prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in posege na območjih prometne infrastrukture«, zapisane v 108. členu.«
22. člen 
V naslovu 121. člena se briše »(p)«, tako da se naslov glasi: »(skupni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN)«.
23. člen 
V 121. členu se izbriše deseti odstavek, enajsti odstavek se ustrezno preštevilči ter se na koncu doda novi zadnji odstavek, ki se glasi: »Z OPPN je dovoljeno urejati tudi območja, ki v OPN niso opredeljene z načinom urejanja OPPN. V teh primerih je z OPPN dovoljeno spreminjati tudi ostala določila OPN razen podrobne namenske rabe.«
24. člen 
V 16. odstavku 124. člena se v oklepaj doda besedilo, ki se glasi: »Uradni list RS, št. 105/08«.
25. člen 
Na koncu 124. člena se dodata novi točki, ki se glasita:
»Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta za območje SV 01/4 OPN/PIP (Uradni list RS, št. 15/15).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 57/94,19/08, 29/10, 52/10) – velja v delu za območje EUP PO-103 in PO-131.«
26. člen 
V 125. členu se nadomestijo druga, četrta, peta, deveta, deseta in enajsta točka z novimi, ter dodajo nove dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta točka, ki se glasijo:
»2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Oblenk Strmca (Uradni list RS, št. 120/07).
4. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v Postojni (Uradni list RS, št. 43/05) – velja v delu za območje EUP PO-140.
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje Postojna (Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93, 34/97 in 89/04) – velja v delu za območje EUP PO-071.
9. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Postojnska jama (Uradni list RS, št. 61/09, 104/10).
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 57/94,19/08, 29/10, 52/10) – velja v delu za območja PO-132.
11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO-014 Veliki Otok – tehnološki park (Uradni list RS, št. 29/12).
12. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Na lokvi po 18/8 – del (Uradni list RS, št. 53/12).
13. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 (Uradni list RS, št. 105/12).
14. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Grubence 1 – KO 02/3 del in severne dostopne ceste (Uradni list RS, št. 105/12).
15. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Špice (Uradni list RS, št. 60/13).
16. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nad Rupo PL 10 – JZ del (Uradni list RS, št. 35/13), ne velja v delu za parceli številka 1439/2 in 1439/1 k.o. Kačja vas.
17. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Smolevec (Uradni list RS, št. 65/14).«
27. člen 
V celoti se nadomestita priloga 1 in priloga 2 z novo prilogo 1 in prilogo 2, ki se glasi: »*«
(* – priloga je zaradi lažjega pregleda v svojem dokumentu).
28. člen 
V celoti se črta 123. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, objavljena v Uradnem listu RS, št. 105/11.
30. člen 
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna so stalno na vpogled pri občinski službi za urejanje prostora Občine Postojna.
31. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2009-901 
Postojna, dne 30. marca 2016 
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.