Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1064. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 3707.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 11. redni seji dne 16. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici 
1. člen 
Za drugim odstavkom 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 48/11) se doda novi stavek, ki se glasi »Pravila o delovanju zavoda potrdi ustanovitelj«.
2. člen 
Pri deveti alineji 17. člena se za besedo »sprejema« črta »zaključno poslovno in finančno poročilo« ter nadomesti »letno poročilo zavoda«.
Za sedemnajsto alinejo se doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi »sprejme finančni načrt zavoda in realizacijo finančnega načrta«.
3. člen 
V 29. členu se za stavkom: »Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski in vzgojiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi« dopolni z besedo »ter programski učiteljski zbor«.
4. člen 
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »Vzgojiteljski, učiteljski« črta »oziroma predavateljski« zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
V drugem odstavku 30. člena se za besedo »vzgojiteljski, učiteljski« črta »oziroma predavateljski« zbor:
5. člen 
Besedilo dosedanjega 39.b člena se črta v celoti ter dopolni z besedilom »O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki ugotovljenem v letnem poročilu odloča ustanovitelj«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0004/2011-006
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 16. marca 2016
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost