Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

764. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, stran 2630.

  
Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc 
1. člen 
V Splošnem aktu o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr. in 81/14) se 5. člen nadomesti z novim 5. členom:
»5. člen
(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila.
(2) Agencija praviloma izda odločbe iz prejšnjega odstavka do konca marca tekočega leta.
(3) Zavezanec lahko odmerjeno plačilo poravna v dveh enakih obrokih, in sicer prvega v 30 dneh od vročitve odločbe, drugega pa najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu. Če se zavezanec odloči poravnati obveznost v enkratnem znesku, je odmerjeno plačilo dolžan poravnati v 30 dneh od vročitve.
(4) V primeru prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc v skladu s 55. členom Zakona o elektronskih komunikacijah morajo biti pred prenosom poravnane obveznosti v celoti.
(5) Vsem zavezancem, ki se jim odločba o dedelitvi radijskih frekvenc izda po izdaji odločb o odmeri plačila iz drugega odstavka tega člena, se odločba o odmeri plačila izda hkrati z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc in odločbo o določitvi števila točk. Zavezanci so odmerjeno plačilo dolžni poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe o odmeri plačila.«
2. člen 
V 11. členu se peti odstavek spremeni, tako da se doda P-P zveze podeljene na javnem razpisu in se po novem glasi:
»(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, se faktor E za BWA, in MMDS sisteme in za P-P zveze podeljene na podlagi javnega razpisa, ne glede na radiofrekvenčno območje določi v odvisnosti od števila prebivalcev (P) zajetih z območjem pokrivanja po enačbi:
E= 15*10-6 x P zaokroženo na celoštevilsko vrednost.
Faktor P je enak številu prebivalcev zajetih z območjem pokrivanja. Za podatke o prebivalcih zajetih z območjem pokrivanja, se uporabijo zadnji razpoložljivi podatki Statističnega urada RS, ki so objavljeni na spletni strani ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2016/4
Ljubljana, dne 14. marca 2016
EVA 2016-3330-0004
Direktor 
Franc Dolenc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti