Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

763. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja, stran 2629.

  
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja 
1. člen 
V Splošnem aktu o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 30/13) se 5. člen nadomesti z novim 5. členom:
»5. člen
(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila.
(2) Agencija praviloma izda odločbe iz prejšnjega odstavka do konca marca tekočega leta.
(3) Zavezanec lahko odmerjeno plačilo poravna v dveh enakih obrokih, in sicer prvega v 30 dneh od vročitve odločbe, drugega pa najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu. Če se zavezanec odloči poravnati obveznost v enkratnem znesku, je odmerjeno plačilo dolžan poravnati v 30 dneh od vročitve.
(4) V primeru prenosa pravice do uporabe elementov oštevilčenja v skladu s 70. členom Zakona o elektronskih komunikacijah morajo biti pred prenosom poravnane obveznosti v celoti.
(5) Vsem zavezancem, ki se jim odločba o dedelitvi elementov oštevilčenja izda po izdaji odločb iz drugega odstavka tega člena, se odločba iz prvega odstavka tega člena izda hkrati z odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja. Zavezanec je odmerjeno plačilo dolžan poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-1/2016/4
Ljubljana, dne 10. marca 2016
EVA 2016-3330-0003
Direktor 
Franc Dolenc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti