Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

750. Pravilnik o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi, stran 2581.

  
Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi 
1. člen 
(področje urejanja) 
Ta pravilnik določa vsebino programov izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje) ter udeležence izobraževanja za posamezne postopke preskrbe z organi.
2. člen 
(pristojnost) 
(1) Pristojni organ za izvajanje nalog, določenih v tem pravilniku, je Slovenija-transplant.
(2) Dejavnost izobraževanja lahko opravljajo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki jih Slovenija-transplant določi za opravljanje posameznih aktivnosti v okviru te dejavnosti.
3. člen 
(opredelitev izrazov) 
Poleg izrazov, ki se uporabljajo v Zakonu o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15), se v tem pravilniku uporabljata tudi naslednja izraza:
– "glavni odgovorni zdravnik" je zdravnik, ki ga imenuje Slovenija-transplant in je zadolžen za uvajanje oseb v posamezne postopke preskrbe z organi ter predstavlja najvišjo raven konzultacije v transplantacijski dejavnosti,
– "odgovorni zdravnik" je odgovorna oseba v Slovenija-transplant, ki je na podlagi razporeda pristojna za konzultacije v zvezi z medicinskimi vprašanji.
4. člen 
(udeleženci izobraževanja) 
(1) Zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in tretje osebe, ki so neposredno vključeni v postopek od pridobivanja do presaditve ali odpoklica organov in lahko vplivajo na kakovost in varnost organov, se udeležujejo izobraževanj v skladu s tem pravilnikom.
(2) Podrobnejši seznam udeležencev izobraževanj določi Slovenija-transplant.
5. člen 
(vrste izobraževanj) 
(1) Osnovno izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, zdravstvenim sodelavcem in tretjim osebam, ki so vključeni v postopek preskrbe z organi.
(2) Osnovno izobraževanje obsega najmanj izobraževanje glede:
– zaznavanja možnih mrtvih darovalcev,
– ugotavljanja možganske smrti,
– postopka vzdrževanja mrtvega darovalca,
– pogovora z osebami, ki so bile umrlemu blizu,
– postopka pridobivanja in dodeljevanja organov.
(3) Podrobnejši program osnovnega izobraževanja določi Slovenija-transplant.
(4) Razširjeno izobraževanje je namenjeno transplantacijskim koordinatorjem in zdravstvenim delavcem, ki so neposredno vključeni v postopek preskrbe z organi.
(5) Razširjeno izobraževanje obsega podrobnejše osnovno izobraževanje iz drugega odstavka tega člena ter izobraževanje glede etike in pravne ureditve transplantacijske dejavnosti.
(6) Podrobnejši program razširjenega izobraževanja določi Slovenija-transplant.
(7) Ostala dodatna izobraževanja določi Slovenija-transplant.
6. člen 
(potek izobraževanj in dokumentacija) 
(1) Gradiva za izobraževanje iz prejšnjega člena pripravi Slovenija-transplant.
(2) Udeleženci izobraževanj po izobraževanju prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju.
(3) Slovenija-transplant za vsakega udeleženca, ki se je udeležil izobraževanja, hrani dokumentacijo, ki vsebuje:
– prijavo k izobraževanju,
– fotokopijo izdanega potrdila o opravljenem izobraževanju.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2016/12
Ljubljana, dne 23. februarja 2016
EVA 2016-2711-0005
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti