Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

336. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj, stran 1100.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 26. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Črnomelj,
– na mestne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Črnomelj.
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Črnomelj in ceste med naselji v Občini Črnomelj in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Črnomelj in ceste med naselji v Občini Črnomelj in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek ceste
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
054051
R3 660
R3 660 Črnomelj–R1 218 Dragatuš
R1 218
7.852
V
2.
054071
R1 218
R1 218 Črnomelj–R1 217 Hajka
054390
865
V
3.
054072
054390
R1 218 Črnomelj–R1 217 Hajka
R1 217
6.388
V
4.
054081
R3 660
R3 660 Črnomelj–RT 919 Griblje
RT 919
7.894
V
5.
054091
R3 660
R3 660 Tribuče–Bojanci–R1 218 Vinica
R1 218
11.723
V
6.
054101
R1 218
R1 218 Stara Lipa–Drežnik–RT 919
RT 919
2.689
V
7.
054111
R1 218
R1 218 Vinica–Učakovci–RT 919 Razvaje
RT 919
4.542
V
8.
054121
R3 659
R3 659 Sodevci–Gornji Radenci–RT 919
RT 919
5.513
V
9.
054131
R1 218
R1 218 Hrast pri Vinici–Perudina–LC 054090
054090
2.548
V
10.
054141
R1 218
R1 218 Kvasica–Tanča gora–R3 658
R3 658
3.933
V
11.
054151
054070
LC 054070 Stražnji vrh–Naklo–Otovec–R1 216 Lokve
R1 216
4.896
V
12.
054161
R1 218
R1 218 Črnomelj–Stranska vas (Občina Semič)
255100
3.872
V
2.256 – Semič
13.
054371
RT 919
RT 919–Damelj
Damelj
1.374
V
14.
054381
R1 217
R1 217–Dobliče (most)–Jelševnik–LC 054070
054070
1.926
V
15.
054411
R1 216
R1 216 Črmošnjice-Črnomelj (obvoznica)–Črnomelj–R1 218 Črnomelj
R1 218
1083
V
16.
054421
R1 218
R1 218 Črnomelj Kanižarica–Kočevje–R1 218
R1 218
685
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
67.783 m
5. člen 
Zbirne mestne ceste (LZ) v mestu Črnomelj so:
Zap. št.
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek ceste
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
054021
R1 218
R1 218 Črnomelj–Zadružna c.–Ul. pod lipo–R1 218 Črnomelj
R1 218
953
V
2.
054171
R1 216
R1 216 Črnomelj–Čardak–LC 054070
054070
568
V
3.
054181
R1 216
R1 216 Črnomelj (Ul. 21. oktobra)–LZ 054170 VVZ Čardak
054170
481
V
4.
054431
R1 216
R1 216 obvoznica–Črnomelj–LZ 054181
054181
271
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
2.273 m
6. člen 
Mestne ceste (LK) v mestu Črnomelj so:
Zap. št.
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek ceste
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
054011
R1 218
R1 218 Črnomelj–ŽP Črnomelj
HŠ 1
135
V
2.
054041
R3 660
R3 660–Črnomelj–PC Majer
HŠ 27
541
V
3.
054061
R1 218
R1 218 Črnomelj–Kidričeva ulica
HŠ 27
597
V
4.
054191
R1 218
R1 218 Črnomelj (Iskra)–Kovinar
HŠ 34
302
V
5.
054211
054050
LC 054050 Črnomelj–ZN Drage
HŠ 16
434
V
6.
054221
R1 218
R1 218 Črnomelj–Grajska cesta
HŠ 1
552
V
7.
054231
R1 218
R1 218 Črnomelj–ZN Kočevje
HŠ 1
209
V
8.
054241
R1 218
R1 218 Črnomelj–Nova Loka–R1 218 Črnomelj
R1 218
517
V
9.
054251
R1 218
R1 218 Črnomelj–Na bregu–R3 660 Črnomelj
R3 660
290
V
10.
054261
R1 218
R1 218 Črnomelj–Na utrdbah–R3 660 Črnomelj
R3 660
175
V
11.
054271
R1 218
R1 218 Črnomelj–Ul. Mirana Jarca–R1 218 Črnomelj
R1 218
243
V
12.
054281
R1 218
R1 218 Črnomelj–Otona Župančiča–LZ 054020 Zadružna c.
054020
277
V
13.
054291
R1 218
R1 218 Črnomelj–LZ 054020 Sadež
054020
612
V
14.
054301
054020
LZ 054020 Zadružna c.–Pristave–LK 054290 Sadež
054290
323
V
15.
054311
054170
LZ 054170 Cankarjeva–Partizanska pot– LC 054070 heroja Starihe
054070
314
V
16.
054312
054310
LK 054210 heroja Starihe–R1 216
R1 216
194
V
17.
054321
054170
LZ 054170 Cankarjeva ulica–Zelena pot
HŠ 7
277
V
18.
054331
R1 218
R1 218 Črnomelj–Pod smreko–R1 216 Črnomelj
R1 216
247
V
19.
054341
R1 216
R1 216 Črnomelj–Ul. padlih borcev–LK 054010 ŽP
054010
308
V
20.
054351
R1 218
Metliška cesta–R1 218 Črnomelj–LK 054010 ŽP
054010
437
V
21.
054361
054350
LK 054350 Metliška cesta–Trdinova ulica
HŠ 27
198
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
7.182 m
7. člen 
Javne poti (JP) v mestu Črnomelj so:
Zap. št.
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek ceste
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
554011
054360
Trdinova ulica–Pod gozdom–ZN obrtna cona
HŠ 3
361
V
2.
554012
554011
Trdinova ulica–Pod gozdom–ZN obrtna cona
HŠ 38
302
V
3.
554021
554011
Ulica Pod gozdom
554012
286
V
4.
554022
554021
Ulica Pod gozdom
HŠ 18
47
V
5.
554023
554021
Ulica Pod gozdom
HŠ 24
50
V
6.
554041
054350
Metliška cesta (odcep Cimerman)
HŠ 36
141
V
7.
554051
054010
Železničarska cesta
HŠ 36
434
V
8.
554052
554051
Železničarska cesta
HŠ 30
43
V
9.
554061
054050
Prečna ulica
054210
222
V
10.
554071
054020
Zadružna cesta (odcepa)
HŠ 8e
97
V
11.
554072
554071
Zadružna cesta (odcepa)
HŠ 10c
49
V
12.
554081
R3 660
Grajska cesta–Na bregu–R3 660
054210
220
V
13.
554091
054020
Griček–CBO
HŠ 13
254
V
14.
554101
054020
CBO
HŠ 18
275
V
15.
554141
054020
Ulica 11. avgusta
HŠ 18
253
V
16.
554151
054320
Zelena pot (odcep 1)
HŠ 13
58
V
17.
554161
054320
Zelena pot (odcep 2)
HŠ 19a
82
V
18.
554171
054300
Ulica bratov Klemenc
HŠ 21
150
V
19.
554172
554171
Ulica bratov Klemenc (odcep Škof)
HŠ 5
97
V
20.
554181
054290
Vrtna ulica
054290
256
V
21.
554182
554181
Vrtna ulica
HŠ 4
42
V
22.
554183
554181
Vrtna ulica
HŠ 7
65
V
23.
554184
554181
Vrtna ulica
HŠ 23
52
V
24.
554191
054280
Kurirska steza
HŠ 1
104
V
25.
554201
R1 218
Ulica Pod lipo (odcep)
054020
57
V
26.
554211
054280
OŠ Milke Šobar Nataše
HŠ 8
86
V
27.
554221
054280
Šolska ulica
054020
177
V
28.
554231
554232
PC Majer (odcepi)
HŠ 17
153
V
29.
554232
054040
PC Majer (odcepi)
HŠ 21
158
V
30.
554233
054040
PC Majer (odcepi)
554231
139
V
31.
554234
054040
PC Majer (odcepi)
554231
128
V
32.
554241
054040
PC Majer
HŠ 23
96
V
33.
554251
054040
PC Majer–Eki
HŠ 25
59
V
34.
554261
054040
PC Majer–Ločka cesta (odcepi)
HŠ 5
119
V
35.
554262
554261
PC Majer–Ločka cesta (odcepi)
HŠ 27
83
V
36.
554263
554261
PC Majer–Ločka cesta (odcepi)
HŠ 21
66
V
37.
554271
R3 660
Grad Majer
HŠ 3
418
V
38.
554281
R3 660
Ločka c.–Veterinarska postaja–Butorajska c.
054050
447
V
39.
554291
054210
Gubčeva ulica
054050
144
V
40.
554301
054210
Krpanova ul.–Linh. ul.–Ul. Ob lozi–Bevkova ul.
054210
490
V
41.
554302
554301
Krpanova ul.–Linhartova ul.
HŠ 4
75
V
42.
554303
554301
Bevkova ulica
054210
95
V
43.
554311
054220
Pri stadionu
054220
180
V
44.
554321
R1 218
Pri mostu
HŠ 9
130
V
45.
554331
054060
Kidričeva ulica (odcep)
HŠ 9
56
V
46.
554341
054240
Kidričeva ul.–Nova Loka
554351
73
V
47.
554351
054060
Nova Loka (pri trgovini)
054240
92
V
48.
554352
554351
Nova Loka (pri trgovini)
HŠ 9
89
V
49.
554361
054240
Ul. Marjana Kozine
HŠ 12a
210
V
50.
554362
554361
Ul. Marjana Kozine
HŠ 24
129
V
51.
554371
054240
Ul. Danila Bučarja
556621
214
V
52.
554372
554371
Ul. Danila Bučarja
HŠ 29
29
V
53.
554381
054230
Čopova ulica
HŠ 18
120
V
54.
554391
R1 218
Viniška cesta–Na bregu
054250
39
V
55.
554441
054250
Na bregu (odcepi)
HŠ 20
189
V
56.
554442
054250
Na bregu (odcepi)
HŠ 28
100
V
57.
554443
554441
Na bregu (odcepi)
HŠ 34
89
V
58.
554444
054441
Na bregu (odcepi)
054250
55
V
59.
554451
R1 218
Viniška cesta (odcep)
HŠ 33a
45
V
60.
554471
054340
Ul. padlih borcev (odcep)
HŠ 5
57
V
61.
554481
R1 216
Semiška cesta (nad železnico)
HŠ 14
309
V
62.
554491
R1 216
Semiška cesta (pri DSO)
HŠ 17
84
V
63.
554501
054170
Cankarjeva ulica (stan. bloki)
HŠ 2a
85
V
64.
554511
R1 218
Ul. Heroja Starihe–Kolodvorska cesta
054310
101
V
65.
554521
054180
Kajuhova ul. (odcep)
HŠ 6b
91
V
66.
554531
054180
Ul. Čardak (stan. hiše)
054170
200
V
67.
554532
554531
Ul. Čardak (stan. hiše)
HŠ 9
50
V
68.
554533
554531
Ul. Čardak (stan. hiše)
HŠ 10
36
V
69.
554534
554531
Ul. Čardak (stan. hiše)
HŠ 9
56
V
70.
554541
054320
Zelena pot (stari del)
HŠ 20
196
V
71.
554551
054320
Prešernova cesta
554531
313
V
72.
554552
554551
Prešernova cesta
HŠ 12b
125
V
73.
554561
054070
Ul. Heroja Starihe (odcep do stan. blokov)
HŠ 18
58
V
74.
556171
R1 218
R1 218–Kanižarica (del)
HŠ 27a
100
V
75.
556181
R1 218
R1 218–Kanižarica–most čez Dobličico
HŠ 28
208
V
76.
556581
054220
Vodnikova ulica
054060
169
V
77.
556591
054220
Nazorjeva ulica
054060
161
V
78.
556601
054220
Tomšičeva ulica
054060
169
V
79.
556611
054220
Trubarjeva ulica
054060
177
V
80.
556621
054230
ZN Kočevje–Nova Loka
054240
296
V
81.
556631
054240
Nova Loka–del
HŠ 23a
100
V
82.
556641
054240
Ul. Heroja Jožeta Mihelčiča
054240
175
V
83.
556651
054180
Ul. Moše Pijade–DSO
HŠ 19c
196
V
84.
556661
054210
LK 054210–Bevkova ulica
HŠ 16
113
V
85.
556662
556661
LK 054210–Bevkova ulica
HŠ NH
44
V
86.
556663
556661
LK 054210–Bevkova ulica
HŠ 14
41
V
87.
556701
556761
Mala ulica
HŠ NH
74
V
88.
556751
054020
Črnomelj–Vojinska c.–medtno pokopališče
gozdna c.
1.032
V
89.
556761
054020
Črnomelj–Opetov dol–JP 556751 Vojna vas
556751
659
V
90.
556771
216
povezovalna cesta Črnomelj
054180
206
V
91.
556781
054181
Ulica 21. oktobra
HŠ 17A
105
V
92.
556791
054421
LC 054421–Kočevje 23
HŠ 23
97
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
14.652 m
8. člen 
Javne poti (JP) v naseljih Občine Črnomelj in med naselji so:
Zap. št.
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek ceste
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
554111
556751
Vojinska cesta (odcep)
HŠ 3a
86
V
2.
554121
556751
Vojna vas–ČN
ČN
272
V
3.
554131
554121
Vojna vas (odcep)
556751
216
V
4.
554571
R1 218
R1 218 Vranoviči (odcep)
HŠ 21
59
V
5.
554581
R1 218
R1 218 Vranoviči (odcep žaga)
HŠ 2a
155
V
6.
554591
R1 218
R1 218–Zastava
HŠ 1a
1.996
V
7.
554601
556751
Vojna vas–Dolenja vas–Žagarci
HŠ 14
1.735
V
8.
554602
554601
Vojna vas–Dolenja vas–Žagarci
HŠ 4
113
V
9.
554611
054080
LC 054080–Čudno selo
HŠ NH
542
V
10.
554612
554611
LC 054080–Čudno selo
554611
178
V
11.
554621
054080
LC 054080–Desinec
HŠ 13
861
V
12.
554622
554621
LC 054080–Desinec
HŠ 18
111
V
13.
554623
554621
LC 054080–Desinec
HŠ 12
113
V
14.
554624
554621
LC 054080–Desinec
HŠ 10
243
V
15.
554625
554621
LC 054080–Desinec
554624
78
V
16.
554631
054080
LC 054080–Pavičiči
HŠ 28
1.764
V
17.
554632
554631
LC 054080–Pavičiči
HŠ 15
158
V
18.
554641
054080
LC 054080–Cerkvišče (del)
HŠ 22
1.014
V
19.
554642
554641
LC 054080–Cerkvišče (del)
HŠ 11
112
V
20.
554643
554642
LC 054080–Cerkvišče (del)
HŠ 7
56
V
21.
554644
554641
LC 054080–Cerkvišče (del)
gosp. p.
159
V
22.
554651
554641
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 14
224
V
23.
554652
554653
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 21
125
V
24.
554653
554641
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 3
233
V
25.
554654
554651
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 25b
138
V
26.
554655
554651
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 20
126
V
27.
554661
RT 919
RT 919–Doljne Griblje
554661
791
V
28.
554662
554661
RT 919–Doljne Griblje
HŠ 67
84
V
29.
554663
554661
RT 919–Doljne Griblje
554681
273
V
30.
554664
554661
RT 919–Doljne Griblje
RT 919
218
V
31.
554671
RT 919
RT 919 Griblje–Brinsko selo
054080
500
V
32.
554672
554671
RT 919 Griblje–Brinsko selo
054080
141
V
33.
554673
554671
RT 919 Griblje–Brinsko selo
054080
91
V
34.
554674
554671
RT 919 Griblje–Brinsko selo
HŠ 58
157
V
35.
554681
RT 919
RT 919 Griblje–Srednje Griblje
HŠ 69a
197
V
36.
554682
554681
RT 919 Griblje–Srednje Griblje
RT 919
214
V
37.
554691
RT 919
RT 919 Griblje–pokopališče
cerkev
306
V
38.
554692
554691
RT 919 Griblje–pokopališče
554701
161
V
39.
554701
RT 919
RT 919 Griblje–Griblje–Gornje Griblje
554711
292
V
40.
554711
RT 919
RT 919 Griblje–Gornje Griblje
HŠ 9a
398
V
41.
554712
554711
RT 919 Griblje–Gornje Griblje
HŠ 8
136
V
42.
554721
RT 919
RT 919 Griblje–počitniške hišice
HŠ NH
99
V
43.
554731
RT 919
RT 919 Griblje–kopališče
HŠ 25d
315
V
44.
554741
RT 919
RT 919–Dragoši
HŠ 6
207
V
45.
554751
RT 919
RT 919–Fučkovci (del)
HŠ 6
66
V
46.
554761
RT 919
RT 919–Fučkovci (del)–R III 919
RT 919
174
V
47.
554771
RT 919
RT 919–Fučkovci (kopališče)
Kolpa
554
V
48.
554781
RT 919
RT 919–Jankoviči (del)
HŠ 26
237
V
49.
554791
R3 660
R3 660–Jankoviči (del)
HŠ 10
359
V
50.
554801
R3 660
R3 660–Jankoviči (del)
HŠ 8
452
V
51.
554811
R3 660
R3 660–Jankoviči (Šoštariči)
HŠ 3
405
V
52.
554821
R3 660
R3 660–Bedenj (del)–R3 660
R3 660
816
V
53.
554822
554821
R3 660–Bedenj (del)–R3 660
HŠ 15a
215
V
54.
554831
R3 660
R3 660–Bedenj (del)
HŠ 20
372
V
55.
554841
R3 660
R3 660–Pribinci
HŠ 15
1.336
V
56.
554842
554841
R3 660–Pribinci
HŠ 4
229
V
57.
554843
554841
R3 660–Pribinci
HŠ 12
518
V
58.
554844
554841
R3 660–Pribinci
HŠ 13
93
V
59.
554851
054090
LC 054090 Tribuče–Šikonijsko selo
HŠ 26
515
V
60.
554861
R3 660
R3 660–Tribuče–Vlaščansko selo
HŠ 59
1.326
V
61.
554862
554861
R3 660–Tribuče–Vlaščansko selo
554871
260
V
62.
554871
054090
Tribuče–R3 660
554861
395
V
63.
554872
554871
R3 660–Tribuče
R3 660
347
V
64.
554881
R3 660
R3 660–Tribuče (del)
HŠ 2d
251
V
65.
554891
R3 660
R3 660–Tribuče (del)
HŠ 2f
133
V
66.
554901
R3 660
R3 660–Dolenjci (del)
HŠ 17
618
V
67.
554911
R3 660
R3 660–Dolenjci (del)
HŠ 21
64
V
68.
554921
R3 660
R3 660–Dolenjci (del)
HŠ 19
445
V
69.
554931
R3 660
R3 660–Pobrežje
HŠ 4
1.261
V
70.
554941
R3 660
R3 660–Preložnik–Velika sela
HŠ 9
1.989
V
71.
554942
554941
R3 660–Preložnik–Velika sela
HŠ 35
319
V
72.
554943
554941
R3 660–Preložnik–Velika sela
HŠ 12
332
V
73.
554951
R3 660
R3 660–Adlešiči (tovarna)–R3 660
R3 660
393
V
74.
554961
R3 660
R3 660–Adlešiči (del)
HŠ 2
260
V
75.
554971
R3 660
R3 660–Adlešiči (del)
HŠ 9a
238
V
76.
554981
R3 660
R3 660–Adlešiči (kopališče)
Kolpa
774
V
77.
554991
R3 660
R3 660–Adlešiči (del)–R3 660
R3 660
298
V
78.
554992
554991
R3 660–Adlešiči (del)–R3 660
HŠ 25
116
V
79.
554993
554991
R3 660–Adlešiči (del)–R3 660
HŠ 28
233
V
80.
555011
R3 660
R3 660–Adlešiči (pokopališče)–Mala sela
HŠ 3
1.052
V
81.
555021
555011
Mala sela (del)
HŠ 4
417
V
82.
555022
555021
Mala sela (del)
HŠ 6
226
V
83.
555023
555021
Mala sela (del)
HŠ 5
68
V
84.
555031
R3 660
R3 660–Gorenjci (del)
HŠ 5
359
V
85.
555041
R3 660
R3 660–Gorenjci (del)
HŠ 10
557
V
86.
555042
555041
R3 660–Gorenjci (del)
HŠ 11
82
V
87.
555051
R3 660
R3 660–Vrhovci–R3 660
R3 660
519
V
88.
555052
555051
R3 660–Vrhovci–R3 660
HŠ 6
228
V
89.
555061
R3 660
R3 660–Marindol (del)
555071
574
V
90.
555062
555061
R3 660–Marindol (del)
555071
220
V
91.
555063
555061
R3 660–Marindol (del)
R3 660
82
V
92.
555071
R3 660
R3 660–Marindol (del)
pokop.
928
V
93.
555072
555071
R3 660–Marindol (del)
HŠ 30
89
V
94.
555081
R3 660
R3 660–Marindol (del)
HŠ 32
430
V
95.
555091
R3 660
R3 660–Miliči (del)
HŠ 16
79
V
96.
555101
R3 660
R3 660–Miliči (del)
HŠ 12
469
V
97.
555102
555101
R3 660–Miliči (del)
cerkev
526
V
98.
555111
R3 660
R3 660–Žuniči (del)
HŠ 15a
312
V
99.
555112
555111
R3 660–Žuniči (del)
R3 660
116
V
100.
555121
555111
R3 660–Žuniči (del)
HŠ 13b
189
V
101.
555122
555121
R3 660–Žuniči (del)
HŠ 19
472
V
102.
555131
RT 919
RT 919–Paunoviči
HŠ 8
398
V
103.
555141
RT 919
RT 919–Vidnjeviči
HŠ 2a
248
V
104.
555151
RT 919
RT 919–Škavurini
HŠ 63
425
V
105.
555161
RT 919
RT 919–Novoseli
HŠ 59
624
V
106.
555171
RT 919
RT 919–Preloka (del)–RT 919
RT 919
280
V
107.
555181
555171
Preloka (pokopališče)
555181
442
V
108.
555182
555181
Preloka (pokopališče)
cerkev
133
V
109.
555191
RT 919
RT 919–Preloka (del)
HŠ 4
84
V
110.
555201
RT 919
RT 919–Preloka (del)
HŠ 10
93
V
111.
555211
RT 919
RT 919–Jakovini
555213
1.723
V
112.
555212
555211
RT 919–Jakovini
HŠ 57
170
V
113.
555213
555211
RT 919–Jakovini
HŠ 45
484
V
114.
555221
RT 919
RT 919–Grduni
HŠ 15
509
V
115.
555222
555221
RT 919–Grduni
HŠ 18
66
V
116.
555231
RT 919
RT 919–Dejani
HŠ 9
252
V
117.
555241
RT 919
RT 919–Balkovci
HŠ 4
388
V
118.
555251
RT 919
RT 919–Doljne Zilje
HŠ 48
225
V
119.
555261
RT 919
RT 919–Srednje Zilje (del)
HŠ 37
110
V
120.
555271
RT 919
RT 919–Srednje Zilje (del)
HŠ 35
106
V
121.
555281
RT 919
RT 919–Srednje Zilje (del)
HŠ 29
83
V
122.
555291
RT 919
RT 919–Gornje Zilje (cerkev)
HŠ 11
420
V
123.
555292
555291
RT 919–Gornje Zilje (cerkev)
cerkev
502
V
124.
555301
RT 919
RT 919–Gornje Zilje (del)
HŠ 8
324
V
125.
555311
RT 919
RT 919–Podklanec (del)
HŠ 28
53
V
126.
555321
RT 919
RT 919–Podklanec (del)–RT 919
HŠ 33
612
V
127.
555322
RT 919
RT 919–Podklanec (del)–RT 919
HŠ 24
135
V
128.
555331
RT 919
RT 919–Golek (del)
HŠ 8
655
V
129.
555341
RT 919
RT 919–Golek (cerkev)
555331
1.103
V
130.
555342
555341
RT 919–Golek (cerkev)
HŠ 6
59
V
131.
555343
555341
RT 919–Golek (cerkev)
HŠ 12a
82
V
132.
555344
555341
RT 919–Golek (cerkev)
HŠ 35
758
V
133.
555351
RT 919
RT 919–Vinica (Benetič)
HŠ 69
336
V
134.
555361
054090
LC 054090–pokopališče (parkirišče)–Vinica
555341
265
V
135.
555362
555361
Vinica–pokopališče (parkirišče)
R1 218
153
V
136.
555371
R1 218
R1 218–Ogulin–LC 054090
054090
132
V
137.
555381
R1 218
R1 218–Vinica (del)–RT 919
RT 919
172
V
138.
555391
R1 218
R1 218–Vinica (kamp)
HŠ 19a
564
V
139.
555401
RT 919
RT 919–Sečje selo–LC 054110
054110
231
V
140.
555402
555401
JP 555401–Sečje selo 7b
HŠ 7b
151
V
141.
555411
R1 218
R1 218–Drenovec (romsko naselje)–LC 054090
054090
654
V
142.
555421
R1 218
R1 218–Drenovec (del)
HŠ 35
116
V
143.
555431
R1 218
R1 218–Drenovec (del)
HŠ 3
201
V
144.
555441
054130
LC 054130–Perudina (del)
HŠ 10
78
V
145.
555451
054130
LC 054130–Perudina (del)
HŠ 15
239
V
146.
555452
555451
LC 054130–Perudina (del)
HŠ 19
60
V
147.
555461
054090
LC 054090–Bojanci (del)
HŠ 11
218
V
148.
555471
054090
LC 054090–Bojanci (del)–LC 054090
HŠ 39
351
V
149.
555472
555471
LC 054090–Bojanci (del)–LC 054090
054090
347
V
150.
555473
555472
LC 054090–Bojanci (del)–LC 054090
cerkev
237
V
151.
555474
555471
LC 054090–Bojanci (del)–LC 054090
555473
99
V
152.
555481
054090
LC 054090–Bojanci (del)
555471
499
V
153.
555482
555481
LC 054090–Bojanci (del)
555471
40
V
154.
555491
054100
LC 054100–Drežnik–LC 054100
HŠ 10
430
V
155.
555492
555491
LC 054100–Drežnik–LC 054100
054100
271
V
156.
555501
054100
LC 054100–Nova Lipa–LC 054100
054100
920
V
157.
555502
555501
LC 054100–Nova Lipa–LC 054100
HŠ 15
215
V
158.
555511
R1 218
R1 218–Stara Lipa (del)
HŠ 12
244
V
159.
555521
R1 218
R1 218–Stara Lipa (del)
HŠ 20
551
V
160.
555531
R1 218
R1 218–Gornji Suhor
HŠ 13
563
V
161.
555532
555531
R1 218–Gornji Suhor
HŠ 2a
130
V
162.
555533
555531
R1 218–Gornji Suhor
HŠ 12
143
V
163.
555541
R1 218
R1 218–Doljni Suhor (del)
HŠ 18
396
V
164.
555551
R1 218
R1 218–Doljni Suhor (del)
HŠ 5
75
V
165.
555561
R1 218
R1 218–Mali Nerajec
HŠ 11
172
V
166.
555562
555561
R1 218–Veliki Nerajec–R1 218
HŠ 6
28
V
167.
555563
555561
R1 218–Mali Nerajec
HŠ NH
68
V
168.
555571
R1 218
R1 218–Belčji vrh
HŠ 41
1.835
V
169.
555572
555571
R1 218–Belčji vrh
HŠ 36
189
V
170.
555573
555571
R1 218–Belčji vrh
555581
101
V
171.
555574
555571
R1 218–Belčji vrh
HŠ 37
93
V
172.
555581
555571
Belčji vrh–Knežina
HŠ 10
867
V
173.
555582
555581
Belčji vrh–Knežina
HŠ 16
142
V
174.
555583
555581
Belčji vrh–Knežina
HŠ 18
205
V
175.
555591
R1 218
R1 218–Mala Lahinja
HŠ 7
2.519
V
176.
555592
555591
R1 218–Mala Lahinja
HŠ 9
266
V
177.
555601
R1 218
R1 218–Veliki Nerajec–R1 218
R1 218
966
V
178.
555602
555601
R1 218–Veliki Nerajec–R1 218
555601
234
V
179.
555611
R1 218
R1 218–Pusti Gradec
HŠ 8
1.285
V
180.
555612
555611
R1 218–Pusti Gradec
HŠ 1
109
V
181.
555621
054050
LC 054050–Šipek
HŠ 5
436
V
182.
555631
054050
LC 054050–Velika Lahinja (del)–LC 054050
054050
245
V
183.
555632
054050
LC 054050–Velika Lahinja (del)–LC 054050
555631
86
V
184.
555641
054050
LC 054050–Velika Lahinja (del)
HŠ 7
63
V
185.
555651
054050
LC 054050–Butoraj
cerkev
203
V
186.
555661
054050
LC 054050–Doljni Butoraj–Zorenci
HŠ 6
1.550
V
187.
555662
054050
LC 054050–Doljni Butoraj–Zorenci
555661
330
V
188.
555671
054050
LC 054050–Podlog
HŠ 8
239
V
189.
555672
555671
LC 054050–Podlog
HŠ 7
263
V
190.
555681
R1 218
R1 218–Dragatuš (šola)–LC 054050
054050
528
V
191.
555682
555681
R1 218–Dragatuš (šola)–LC 054050
054050
105
V
192.
555683
555681
R1 218–Dragatuš (šola)–LC 054050
054050
88
V
193.
555691
054050
Dragatuš (center)–LC 054050
555681
121
V
194.
555692
555691
Dragatuš (center)–LC 054050
054050
79
V
195.
555701
R1 218
R1 218–Dragatuš (del)–LC 054050
054050
211
V
196.
555711
R1 218
R1 218–Obrh (del)
HŠ 15a
1.083
V
197.
555721
555711
Obrh (del)
HŠ 21
455
V
198.
555722
555721
Obrh (del)
HŠ 5a
60
V
199.
555723
555721
Obrh (del)
HŠ 12a
146
V
200.
555731
R1 218
R1 218–Zapudje
HŠ NH
2.937
V
201.
555732
555731
R1 218–Zapudje
HŠ 28
288
V
202.
555733
555731
R1 218–Zapudje
HŠ 8
150
V
203.
555734
555731
R1 218–Zapudje
HŠ 11
160
V
204.
555735
555731
R1 218–Zapudje
HŠ 14
122
V
205.
555741
R1 218
R1 218–Breznik
HŠ 10
1.039
V
206.
555751
R1 218
R1 218–Sela pri Dragatušu–Golek
HŠ 9
1.818
V
207.
555752
555751
R1 218–Sela pri Dragatušu–Golek
555751
770
V
208.
555761
054110
LC 054110–Prokšljev mlin
HŠ 1
98
V
209.
555771
054110
LC 054110–Učakovci (kopališče)
mlin
298
V
210.
555781
054110
LC 054110–Učakovci (del)
HŠ 3
33
V
211.
555791
054110
LC 054110–Učakovci–Vukovci–Otok
mlin
1.968
V
212.
555792
555791
LC 054110–Učakovci–Vukovci–Otok
HŠ 36
176
V
213.
555793
555794
LC 054110–Učakovci–Vukovci–Otok
HŠ 14
1.962
V
214.
555794
555791
LC 054110–Učakovci–Vukovci–Otok
HŠ 11
188
V
215.
555801
054110
LC 054110–Učakovci (del)–LC 054110
054110
233
V
216.
555811
555791
Kovačji grad (del)
HŠ 6
168
V
217.
555812
555811
Kovačji grad (del)
HŠ 2
43
V
218.
555821
054370
RT 919–Damelj–Kot
HŠ 5
1.829
V
219.
555822
555821
RT 919–Damelj–Kot
054371
325
V
220.
555831
RT 919
RT 919–Draga–Damelj
HŠ 9
1.457
V
221.
555832
555831
RT 919–Draga–Damelj
054370
1.888
V
222.
555841
RT 919
RT 919–Sinji vrh (del)
HŠ 34
90
V
223.
555851
RT 919
RT 919–Sinji vrh (del)
HŠ 40
825
V
224.
555852
555851
RT 919–Sinji vrh (del)
HŠ 36
109
V
225.
555853
555851
RT 919–Sinji vrh (del)
HŠ 38
118
V
226.
555861
RT 919
RT 919–Sinji vrh (trgovina)
razcep
284
V
227.
555871
RT 919
RT 919–Sinji vrh (del)
HŠ 27a
301
V
228.
555881
RT 919
RT 919–Gorica
HŠ 4
1.109
V
229.
555882
555881
RT 919–Gorica
cerkev
83
V
230.
555883
555881
RT 919–Gorica
HŠ 3
87
V
231.
555891
RT 919
RT 919–Breg
HŠ 3
877
V
232.
555901
RT 919
RT 919–Špeharji
HŠ 11
90
V
233.
555902
555901
RT 919–Špeharji
HŠ 8
44
V
234.
555911
RT 919
RT 919–Hrib
HŠ 9
283
V
235.
555912
555911
RT 919–Hrib
HŠ 3
91
V
236.
555913
555911
RT 919–Hrib
HŠ 11
56
V
237.
555921
054120
LC 054120–Sr. Radenci–D. Radenci–LC 054120
HŠ 2
243
V
238.
555922
555921
LC 054120–Sr. Radenci–D. Radenci–LC 054120
054120
910
V
239.
555931
054120
LC 054120–Radenci (kopališče)
Kolpa
249
V
240.
555941
054120
LC 054120–Gornji Radenci
054120
257
V
241.
555942
555941
LC 054120–Gornji Radenci
HŠ 13
71
V
242.
555951
R3 659
R3 659–Prelesje–RT 918
RT 918
237
V
243.
555961
RT 918
RT 918–Prelesje (Madronič)
HŠ 10
101
V
244.
555971
R3 658
R III 658–Stari trg (del)
HŠ 44
73
V
245.
555981
R3 658
R3 658–Stari trg (del)–R3 659
R3 659
409
V
246.
555991
R3 658
R3 658–Deskova vas–R3 658
R3 658
208
V
247.
556011
R3 658
R3 658–Kovača vas
HŠ 7
491
V
248.
556021
R3 658
R3 658–Zagozdac
cerkev
165
V
249.
556022
556021
R3 658–Zagozdac
HŠ 3
51
V
250.
556031
R3 658
R3 658–Gornja Podgora–Doljna Podgora
HŠ 2
1.746
V
251.
556032
556031
R3 658–Gornja Podgora–Doljna Podgora
HŠ 6
177
V
252.
556033
556031
R3 658–Gornja Podgora–Doljna Podgora
HŠ 9
60
V
253.
556041
R3 658
R3 658–Finki–Tanča gora–LC 054140
054140
1.472
V
254.
556042
556041
R3 658–Finki–Tanča gora–LC 054140
HŠ 47
204
V
255.
556051
R1 218
R1 218–Tanča gora–LC 054140
054140
750
V
256.
556061
054140
LC 054140–Tanča gora (del)
HŠ 11
60
V
257.
556071
054140
LC 054140–Tanča gora (del)–LC 054140
igrišče
317
V
258.
556072
556071
LC 054140–Tanča gora (del)–LC 054140
054140
363
V
259.
556081
054140
LC 054140–Tanča gora (del)
HŠ 21b
103
V
260.
556091
R1 218
R1 218–Dragovanja vas (del)
HŠ 15
690
V
261.
556092
556091
R1 218–Dragovanja vas (del)
556101
95
V
262.
556101
556091
Dragovanja vas (del)
556091
220
V
263.
556102
556101
Dragovanja vas (del)
cerkev
355
V
264.
556111
R1 218
R1 218–Jerneja vas–Dobliče–R1 217
R1 217
2.363
V
265.
556112
556111
R1 218–Jerneja vas–Dobliče–R1 217
HŠ 2
104
V
266.
556121
R1 217
R1 217–Dobliče
HŠ 5
140
V
267.
556122
556121
Dobliče–R1 217
R1 217
118
V
268.
556131
R1 217
R1 217–Stari Blatnik
HŠ 13b
122
V
269.
556141
R1 218
R1 218–Kanižarica (stara kolonija)
HŠ 29a
355
V
270.
556151
R1 218
R1 218–Kanižarica (del)
HŠ 16a
137
V
271.
556152
556151
R1 218–Kanižarica (del)
HŠ 36b
158
V
272.
556161
R1 217
R1 217–Kanižarica (del)
HŠ 6b
158
V
273.
556191
054070
LC 054070–Svibnik–LC 054070
054070
535
V
274.
556192
556191
LC 054070–Svibnik–LC 054070
556191
303
V
275.
556201
R1 217
R1 217–Grič–Doblička gora–R1 217
R1 217
1.249
V
276.
556202
556201
R1 217–Grič–Doblička gora–R1 217
R1 217
861
V
277.
556211
R1 217
R1 217–Doljni Grič
HŠ 5
167
V
278.
556212
556211
R1 217–Doljni Grič
HŠ 6
135
V
279.
556221
R1 217
R1 217–Gornji Grič
HŠ 13
140
V
280.
556231
R1 217
R1 217–Doblička gora–Stražnji vrh
054070
2.795
V
281.
556232
556231
R1 217–Doblička gora–Stražnji vrh
054070
400
V
282.
556233
556231
R1 217–Doblička gora–Stražnji vrh
054380
1.452
V
283.
556234
556231
R1 217–Doblička gora–Stražnji vrh
556233
481
V
284.
556241
054070
LC 054070–Doblička gora (del)–LC 054070
054070
651
V
285.
556251
054380
LC 054380–Jelševnik
HŠ 18a
427
V
286.
556252
556251
JP 556251–Jelševnik–LC 054380
054380
176
V
287.
556261
054150
LC 054150–Maverlen–Rožič vrh–LC 054070
054070
1.529
V
288.
556271
054070
LC 054070–Stražnji vrh (del)
HŠ 15
603
V
289.
556281
054150
LC 054150–Rožič vrh (gasilski dom)
HŠ 1
233
V
290.
556291
054150
LC 054150–Naklo (del)
HŠ 1
275
V
291.
556301
054150
LC 054150–Naklo–Rodine
556391
1.181
V
292.
556311
054070
LC 054070–Snečji vrh
HŠ 3a
583
V
293.
556321
054070
LC 054070–Zajčji vrh
HŠ 1
301
V
294.
556331
054070
LC 054070–Doljna Paka
HŠ 9
780
V
295.
556341
054070
LC 054070–Tušev dol
HŠ 9
1.007
V
296.
556342
556341
LC 054070–Tušev dol
556341
299
V
297.
556343
556341
LC 054070–Tušev dol
HŠ 8
50
V
298.
556351
R1 218
R1 218–Kvasica
R1 218
245
V
299.
556352
556351
R1 218–Kvasica
HŠ 10
102
V
300.
556361
556341
Tušev dol–Talčji vrh
556371
1.370
V
301.
556371
054150
LC 054150–Talčji vrh (del)
HŠ 2
260
V
302.
556372
556371
LC 054150–Talčji vrh (del)
556361
52
V
303.
556381
R1 216
R1 216–Lokve -Otovec
HŠ 3
696
V
304.
556382
556381
R1 216–Lokve
HŠ 6f
111
V
305.
556391
054150
LC 054150–Otovec–Rodine
556401
2.456
V
306.
556401
054150
LC 054150–Velike Rodine
cerkev
2.232
V
307.
556402
556401
LC 054150–Velike Rodine
HŠ 22
347
V
308.
556411
054150
LC 054150–Sela pri Otovcu
HŠ 17
870
V
309.
556412
556411
LC 054150–Sela pri Otovcu
HŠ NH
438
V
310.
556413
556411
LC 054150–Sela pri Otovcu
HŠ 21
232
V
311.
556421
R1 216
R1 216–Rožanec (del)
HŠ 7
658
V
312.
556422
556421
R1 216–Rožanec (del)
556431
288
V
313.
556431
R1 216
R1 216–Rožanec (del)
HŠ 20
643
V
314.
556432
556431
R1 216–Rožanec (del)
556422
125
V
315.
556441
R1 216
R1 216–Gornja Paka
HŠ 10a
919
V
316.
556451
R1 216
R1 216–Lokve (spomenik)
spomenik
625
V
317.
556452
556451
R1 216–Lokve (spomenik)
HŠ 24
127
V
318.
556461
R1 216
R1 216–Lokve (Brezov gaj)
HŠ 13
92
V
319.
556471
R1 216
R1 216–Lokve (pekarna)
HŠ 6a
129
V
320.
556481
R1 217
Romsko naselje Jama–Kanižarica
HŠ 70
564
V
321.
556482
556481
Romsko naselje Jama–Kanižarica
HŠ 80
112
V
322.
556491
R1 216
R1 216–Lokve (romsko naselje–žaga)
HŠ 70
87
V
323.
556501
R1 216
R1 216–Lokve (romsko naselje–del)
HŠ 58
91
V
324.
556511
R1 216
R1 216–Lokve (romsko naselje–gornji del)
HŠ 37
58
V
325.
556521
R1 216
R1 216–Petrova vas (del)–Mihelja vas–R1 216
R1 216
1.403
V
326.
556522
556521
R1 216–Petrova vas (del)–Mihelja vas–R1 216
HŠ 9
173
V
327.
556531
556521
Petrova vas
HŠ 8b
453
V
328.
556532
556531
Petrova vas
HŠ 11
278
V
329.
556541
R1 216
R1 216–Pokopališče–Petrova vas
cerkev
235
V
330.
556542
556541
R1 216–Pokopališče–Petrova vas
556521
255
V
331.
556551
556561
Ručetna vas
p. 729/6
420
V
332.
556552
556551
Ručetna vas
HŠ NH
177
V
333.
556561
R1 216
R1 216–Ručetna vas–Ručetna gora
HŠ 41
647
V
334.
556571
R3 660
R3 660–Dolenjci, stara cesta–RT 919
RT 919
197
V
335.
556671
054130
LC 054130–Hrast (del)
HŠ 12
246
V
336.
556741
RT 919
Vinica–Stari trg ob Kolpi–Selce pri Špeharjih
razcep
698
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
147.684 m
9. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno pozitivno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2015-258 (507) z dne 23. 12. 2015.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14) in Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/15).
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2015
Črnomelj, dne 26. januarja 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.