Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica, stran 1085.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – Odl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. januarja 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 88/15) se v tabeli 4. členu za zaporedno številko 28. doda besedilo, ki glasi:
»
28.1
284291
613
Ajševica – Loke – Pod gradom
284120
3.371
V
«. 
V 4. členu se v zadnji vrstici tabele črta besedilo »95.247 m« in se nadomesti z besedilom »98.618 m».
2. člen 
V 8. členu se v tabeli Javne poti (JP) črta naslednje besedilo:
»
87.
784371
613
Ajševica – Loke – Pod gradom
284120
3.371
V
«. 
V 8. členu se v tabeli Javne poti (JP) spremeni besedilo pod zaporednimi številkami 82., 83. in 84. in sicer tako, da se na novo glasi:
»
82.
784361
284291
Loke – Podrob
784351
553
V
83.
784362
284291
Ul. Vinka Vodopivca 105
HŠ 105
184
V
84.
784363
284291
Loke 20
HŠ 20
265
V
«. 
V 8. členu se v tabeli Javne poti (JP) spremeni besedilo pod zaporedno številko 92. in sicer tako, da se na novo glasi:
»
92.
784385
284291
Loke 16a
HŠ 16a
506
V
«. 
V 8. členu se v zadnji vrstici tabele Javne poti (JP) črta besedilo »206.888 m« in se nadomesti z besedilom »203.518 m«.
3. člen 
K kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2016-507 z dne 19. 1. 2016.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-11/2013-76
Nova Gorica, dne 21. januarja 2016
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost