Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

260. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 791.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15 in 98/15) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
Kraj
Indeks življenjskih stroškov OZN (LJ=100)
Aman
1,1341
Ankara
0,9756
Atene
0,9756
Bagdad
1,1220
Beograd
1,0366
Berlin
1,0266
Bern
1,2561
Brasilia
1,0244
Bratislava
1,0122
Bruselj
1,1463
Budimpešta
1,0122
Buenos Aires
1,0732
Bukarešta
0,9878
Canberra
1,1044
Carigrad
1,0366
Celovec
1,1341
Cleveland
1,1463
Dublin
1,0488
Dunaj
1,1585
Düsseldorf
1,0541
Haag
1,0976
Hamburg
1,1014
Helsinki
1,0976
Kabul
1,1463
Jerusalem
1,1585
Kairo
1,0244
Kijev
1,0244
Kopenhagen
1,1707
Lizbona
1,0732
Ljubljana
1,0000
London
1,2805
Lyon
1,1098
Madrid
1,0488
Milano
1,1220
Monošter
0,9634
Moskva
1,1098
München
1,1045
N'Djamena
1,1341
New Delhi
1,0732
New York
1,2195
Oslo
1,1098
Ottawa
1,1666
Pariz
1,1585
Peking
1,1341
Podgorica
0,9878
Praga
0,9878
Pretoria
0,9634
Priština
0,9878
Rim
1,1341
Riyadh
1,0732
Sarajevo
0,9390
Skopje
0,9634
Sofija
1,0000
Stockholm
1,0610
Strasbourg
1,1341
Šanghaj
1,2317
Tbilisi
0,9878
Teheran
1,1829
Tel Aviv
1,0797
Tirana
0,9756
Tokio
1,1341
Trst
1,1098
Varšava
0,9390
Vatikan
1,1341
Vilna
1,0366
Washington
1,1707
Zagreb
1,0122
Zugdidi
0,9390
Ženeva
1,3415
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati 1. februarja 2016.
Št. 00714-5/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2016-3130-0022
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost