Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

251. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, stran 780.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12, v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa, tako da se po novem glasi:
»Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program
Cena
I. Dnevni programi
1. oddelek prvega starostnega obdobja 
457,84 EUR
2. oddelek drugega starostnega obdobja 
335,63 EUR
3. oddelek 3–4 letnih otrok
372,07 EUR
4. kombinirani oddelek 
372,07 EUR
5. razvojni oddelek 
1.162,78 EUR
II. Krajši programi (3 do 6 let)
6. 60 % program
201,38 EUR
7. cicibanove urice
28,91 EUR
« 
2. člen 
Spremeni se prvi stavek 2. člena sklepa in se po novem glasi:
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 1,95 EUR (zajtrk 0,42 EUR, malica 0,57 EUR, kosilo 0,96 EUR).«
3. člen 
Črta se 3. člen sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 602-91/2015-31-(47/09)
Kranj, dne 27. januarja 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti