Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

243. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči, stran 770.

  
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 6. 1. 2016 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 20. 1. 2016 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.44068(2016/XA).
Št. 330-0001/2015-23
Šentrupert, dne 21. januarja 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost