Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

227. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016 v Občini Kamnik, stran 744.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS in 101/13 – ZIPRS), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) in 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) je župan Občine Kamnik dne 15. 1. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016 v Občini Kamnik 
I. 
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2016 znaša 0,060 €.
II. 
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki jo je objavil Statistični urad Republike Slovenije.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0010/2016-3/12
Kamnik, dne 15. januarja 2016
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost