Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

226. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, stran 743.

  
Na podlagi 29. člena Statuta Občina Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 29. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 98) objavljam
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 24. 12. 2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II. Evropska Komisija je dne 14. 1. 2016 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme pomoči.
Shema pomoči »Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015 do 2020«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.44037 (2015/XA).
Št. 330-3/2015-11
Hrpelje, dne 18. januarja 2016
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost