Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

219. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica, stran 711.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) Občina Črnomelj objavlja
J A V N O  N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica 
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (v nadaljevanju: SD OPPN) bo potekala od 18. februarja 2016 do vključno 1. marca 2016 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika SD OPPN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo 24. februarja 2016, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem SD OPPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe – Kočevje«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-9/2015
Črnomelj, dne 26. januarja 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost