Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

214. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija – imenovani na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, stran 708.

  
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odločba US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji dne 26. januarja 2016 seznanil z naslednjim
S K L E P O M 
o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija – imenovani na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Ugotovi se, da je dr. Vesna Laban odstopila z mesta članice Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, na katero je bila imenovana na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, zato ji na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha mandat članice Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija.
Št. 010-02/15-31/3
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EPA 1004-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost