Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

I N 35/2015 Os-3425/15, Stran 2097
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice Tanje Manfreda, Ložice 92, Deskle, ki jo zastopa notarka Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Gabrijelčič Antona, pok. Jožefa, Ložice 163, Deskle, izven naroka, dne 2. 11. 2015 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu Antonu Gabrijelčiču, neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice, ki bo zastopala nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi I N 35/2015, vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 2. 11. 2015 
 

AAA Zlata odličnost