Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

I D 380/2013 Os-3137/15, Stran 2097
Okrajno sodišče v Mariboru je v zapuščinski zadevi po pok. Mariji Hojski, roj. 16. 9. 1914, nazadnje stan. Dvorakova ul. 14, Maribor, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom, opr. št. I D 380/2013 z dne 17. 8. 2015, za začasnega zastopnika dedinji Emi Amman, roj. 5. 12. 1945, neznanega bivališča, postavilo odvetnico Tino Šošter, Mladinska ulica 54, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dedinjo v postopku vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dedinji postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 24. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost