Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

VL 119487/2015 Os-3520/15, Stran 2097
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, ki jo zastopa zak. zast. Miran Senčar, proti dolžniku Dušanu Rabuza, Trstenjakova ulica 5a, Ptuj, ki ga zastopa zak. zast. Graj Martin – odvetnik, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj, zaradi izterjave 1.239,74 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušan Rabuza, Trstenjakova ulica 5a, Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Martin Graj, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. 11. 2015 

AAA Zlata odličnost