Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

0406 Z 38/2015 Os-3410/15, Stran 2097
Okrajno sodišče v Krškem je v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, po Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, proti dolžniku Jožetu Lužar, Grünmarkt 16/2, Steyr, Avstrija, zaradi zavarovanja 4.095,71 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Jožetu Lužar, Grünmarkt 16/2, Steyr, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Kristina Jalovec, odvetnica v Krškem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem 
dne 6. 11. 2015 

AAA Zlata odličnost