Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

VL 63539/2015 Os-3427/15, Stran 2082
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Borutu Savić, Sternenova cesta 31, Vrhnika, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik Andrej Jurjevčič, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika, zaradi izterjave 726,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Borutu Savić, Sternenova cesta 31, Vrhnika, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej Jurjevčič, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2015

AAA Zlata odličnost