Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

VL 55739/2015 Os-3421/15, Stran 2081
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Anepremičnine trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Gregor Žvipelj, proti dolžniku Branku Plešinac, Laniše 3b, Kamnik, ki ga zastopa zač. zast. Rizman Polona – odvetnica, Ljubljanska cesta 0004J, Kamnik, zaradi izterjave 63.378,23 EUR, sklenilo:
dolžniku Branku Plešinac, Laniše 3b, Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Polona Rizman, Ljubljanska cesta 4J, Kamnik.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2015

AAA Zlata odličnost