Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

VL 23191/2015 Os-3412/15, Stran 2081
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Simon Vrhunec, Zaloška cesta 2, Ljubljana - dostava, po Nina Kalčič, Bohoričeva ulica 28, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Darku Hajdinjak, Tržaška cesta 40, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Šimc Vinko – odvetnik, Poljanska cesta 022C, Ljubljana, zaradi izterjave 3.930,38 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Hajdinjak, Tržaška cesta 40, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Šimc Vinko – odvetnik, Poljanska cesta 022C, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2015

AAA Zlata odličnost